امید به آینده

امید به آینده

شنبه, ۱۸ اسفند, ۱۳۹۷

نخستین توصیه‌ی من امید و نگاه خوشبینانه به آینده است. بدون این کلید اساسیِ همه‌ی قفلها، هیچ گامی نمیتوان برداشت. در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید. ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید. این نخستین و ریشه‌ای‌ترین جهاد شما است. رویشهای انقلاب بسی فراتر از ریزشها است.

منبع خبر: روابط عمومی