انتشار کتاب «اخلاق مربیگری ورزشی» جلد اول

انتشار کتاب «اخلاق مربیگری ورزشی» جلد اول

دوشنبه, ۱۷ دی, ۱۳۹۷

نمی‌توان از تربیت اخلاقی سخن گفت و نقش تأثیرگذار مربی را در این عرصه نادیده گرفت. مربیان ورزشی به عنوان یکی از ارکان رشد اخلاقی در عرصه ورزش به شمار رفته و بر این اساس لزوم دستیابی مربی به مهارت‌های اخلاقی و پیمودن مسیر اخلاق در عرصه‌های فردی، اجتماعی و حرفه‌ای در کنار آشنایی با مباحث علمی و مهارت‌های تکنیکی، تاکتیکی و … از ضرورت‌های این حوزه به شمار می رود. در این راستا دانشگاه معارف اسلامی با همکاری دفتر برنامه‌ریزی آموزشی وزارت ورزش و جوانان، اقدام به تدوین اثری با عنوان «اخلاق مربیگری ورزشی» نموده است. این اثر در سه جلد و به همت جناب آقای دکتر علی تاج‌بخش تدوین شده است. در جلد اول این اثر، ضمن معرفی مفهومی اخلاق و اخلاق مربیگری، اصول و مهارت‌های اخلاق مربیگری ورزشی در دو سطح رفتار اخلاقی مربی با خود و رفتار اخلاقی مربی با دیگران مورد توجه قرار گرفته است.

منبع خبر: معاونت پژوهشی