انتقال مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی به ساختمان جدید

انتقال مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی به ساختمان جدید

چهارشنبه, ۱۹ دی, ۱۳۹۷

انتقال مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی، انجمن های علمی دانشجویی و بسیج دانشجویی به ساختمان جدید

به آدرس: بلوار جمهوری اسلامی، کوچه ۴، پ ۳۵

 

مرکز تلفن : ۰۲۵۳۲۹۴۶۰۲۶ و ۷

منبع خبر: مدیریت دانشجویی فرهنگی