اردوی توجیهی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی جدید

اردوی توجیهی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی جدید

۸ مهر ۱۳۹۷

به منظور آشنایی دانشجویان ورودی جدید دوره کارشناسی ارشد، اردوی یک روزه‌ای در روز شنبه مورخ ۷/۷/۹۷ با حضور هیئت رئیسه، جمعی از اعضای هیئت علمی و مدیران و دانشجویان در روستای دستگرد برگزار شد. دانشجویان در نوبت صبح با شرکت در جلسات عمومی که با حضور ریاست دانشگاه و معاونین آموزشی، پژوهشی و دانشجویی برگزار شد، با اهداف، برنامه‌ها و قوانین و مقررات دانشگاه و بخش‌های مختلف آن آشنا شدند.

در نوبت عصر نیز دانشجویان نشستی را با اعضای گروه مربوطه هر یک از گرایش‌ها برگزار نمودند.

برنامه اردوی دانشجویان ورودی جدید کارشناسی ارشد بدین شرح است:

 

عنوانارائه کننده
دانشگاه معارف اسلامی؛ اهداف و چشم اندازهاحجت الاسلام و المسلمین دکتر شاکری

(رئیس دانشگاه)

معاونت پژوهشی؛ کارکردهای دانشجوییحجت الاسلام و المسلمین دکتر ارجینی

(معاون پژوهشی)

معاونت آموزشی؛ قوانین و مقررات آموزشیجناب آقای دکتر گرامی

(معاون آموزشی)

جناب آقای دکتر رجبی

(مدیر آموزش)

مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی؛ وظایف و برنامه­هاجناب آقای دکترکمالی

(مدیر امور دانشجویی و فرهنگی)

بسیج دانشجویی؛ اهداف و برنامه‌هاحجت الاسلام و المسلمین زندوکیلی

(نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه)

گروه‌های آموزشی و انجمن های علمی دانشجویی، چشم اندازها و برنامه­هااعضای هیات علمی

و دبیران انجمن­های علمی دانشجویی

 

منبع خبر : مدیریت دانشجویی فرهنگی