دوره علمی – آموزشی همسرگزینی (مشاوره پیش از ازدواج)

دوره علمی – آموزشی همسرگزینی (مشاوره پیش از ازدواج)

چهارشنبه, ۱۹ دی, ۱۳۹۷

با توجه به درخواست دانشجویان و موافقت ریاست محترم دانشگاه در خصوص برگزاری دوره علمی – آموزشی  مشاوره و  همچنین نیاز اساتید معارف جهت برقراری ارتباط بهتر با دانشجویان به اطلاع می رساند مرکز آموزش های آزاد دانشگاه، تصمیم به برگزاری این دوره گرفته است.
این کارگاه به مدت ۱ روز و در مجموع ۶ ساعت (مفید) برگزار خواهد شد.
 
محل برگزاری:
ساختمان دانشگاه – طبقه ۴ – سالن امام رضا(ع).

** اختصاصی دانشجویانی که در کارگاه روز ۸ آذر  آسیب شناسی روابط دختر و پسر شرکت داشته اند.
 
روز و ساعت برگزاری:

ردیف روز تاریخ برگزاری ساعت برگزاری موضوع
 

۱

 

جمعه

 

۵/بهمن

۸ الی ۹:۵۰ کلاس
۱۰:۱۰  الی ۱۲:۱۰ کلاس
۱۲:۱۰ الی ۱۳ نماز و استراحت
۱۳ الی ۱۵ کلاس

 
تذکرات:

۱- در پایان کارگاه به شرکت کنندگان گواهی حضور در دوره اعطا خواهد شد.
۲- جهت ثبت نام لطفا با شماره تلفن ۰۲۵۳۲۱۱۰۶۸۴ آقای شریفی تماس بگیرید.
۳- لازم به ذکر است شرکت در این کارگاه رایگان است ولی در صورت ثبت نام و عدم شرکت در کارگاه هزینه آن به مبلغ ۵۰ هزار تومان از دانشجو دریافت خواهد شد.

منبع خبر: مرکز آموزش های آزاد