ساختار سازمانی

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی و معاونتهای دانشگاه معارف اسلامی

ریاست دانشگاه(دکتر روح الله شاکری)

 • دفتر ریاست، روابط بین الملل، روابط عمومی و دبیرخانه هیات امناء
 • مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی(دکتر علیرضا کمالی)
 • اداره حراست (آقای اسماعیل اکبری)
 • اداره گزینش
 • مرکز آموزش های آزاد (دکتر سید ضیاء الدین میر محمدی)
 • مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی(آقای سید محمد مبینی)

معاونت اداری- مالی و پشتیانی (آقای سعید صفایی وش)

 • مدیریت امور اداری و پشتیبانی(آقای سعید صفایی وش)
 • مدیریت امور مالی (آقای کریم بهرامی)
 • گروه طرح و برنامه

معاونت آموزشی (دکتر سید ضیاءالدین میرمحمدی)

معاونت پژوهشی (دکتر حسین ارجینی)

 • مدیریت برنامه ریزی و تدوین متون درسی
 • مدیریت امور پژوهشی (دکتر سید سعید روحانی)
 • مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات (مهندس محمود باقری)

دانشکده مطالعات تاریخ و تمدن اسلامی

دانشکده مطالعات انقلاب اسلامی

دانشکده مطالعات اسلامی