مسابقات پرتاب دارت خواهران

مسابقات پرتاب دارت خواهران

یکشنبه, ۲۱ بهمن, ۱۳۹۷

در ادامه جشنواره فرهنگی ورزشی دانشگاه بمناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی رشته دارت ویژه خواهران برگزار شد که در نهایت نتایج زیر بدست آمد.

نفر اول: خانم قائمی

نفر دوم: خانم قافی

نفر سوم: خانم محمدی آرام

منبع خبر: مدیریت دانشجویی فرهنگی - واحد تربیت بدنی