همایش هفتاد سال برنامه ریزی توسعه

همایش هفتاد سال برنامه ریزی توسعه

پنجشنبه, ۱۴ تیر, ۱۳۹۷

مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور همایش ملی “هفتادسال برنامه ریزی توسعه در ایران” را برگزار می کنند.
زمان برگزاری هفته نخست آبان ۱۳۹۷مقارن با «روز آمار و برنامه‌ریزی» و در آستانه چهل‌سالگی استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران

 

محورها
۱-مبانی اندیشه‌ای، نظام‌ها ، روش‌ها و تکنیک‌های برنامه‌ریزی
• بررسی تطبیقی نظام‌ها، تکنیک‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی توسعه‌ای در سایر کشورها
• معرفی آخرین رویکردها و یافته‌های حوزه نظری توسعه و برنامه‌ریزی در جهان
• الزامات نیل به نظریه توسعه بومی و معرفی نظریه‌های بومی توسعه ایران
• نظام‌های نوین برنامه‌ریزی
• ضرورت برنامه‌ریزی برای نیل به توسعه در ایران
• بایدها و نبایدهای رشد، توسعه و تعالی ایران
• جدیدترین روش‌ها، تکنیک‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی
• روش‌های ارتقای کاربست‌پذیری یافته‌های پژوهشی در نظام برنامه‌ریزی توسعه
• مدل‌های حکمروایی و برنامه‌ریزی توسعه
• مدل‌ها و تکنیک‌های ترسیم آینده ایران، منطقه و جهان
• نظام تأمین مالی برنامه‌های توسعه
• مدل‌های بهینه برقراری ارتباط میان برنامه‌ توسعه و بودجه‌های سنواتی
• نقش برنامه‌های توسعه در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
• چشم‌انداز، برنامه‌های بلندمدت و برنامه‌ریزی توسعه

۲-آسیب‌ها، چالش‌ها و دستاوردهای برنامه‌ریزی توسعه در ایران
دستاوردها و عمده‌ترین علل موفقیت و شکست برنامه‌های توسعه
• بررسی موانع اقتصادی، زیرساختی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اداری نیل به توسعه در کشور
• تحولات قانونی و سازمانیِ نهاد برنامه‌ریزی توسعه در ایران
• نقش نظام نظارت، پایش و رصد، در تحقق اهداف برنامه‌‌های توسعه‌
س حوزه و گستره دخالت قانون‌گذار در تصویب برنامه‌های توسعه
س نحوه تعامل دستگاه‌های اجرایی و مناطق با نهاد برنامه‌ریزی توسعه

۳-آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی منطقه‌ای
• آخرین رویکردهای نظری در حوزه آمایش سرزمین
• بررسی مقایسه‌ای تجارب سایر کشورها در حوزه آمایش سرزمین
• محورهای مزیت‌دار و پیشران‌های توسعه‌ای در استان‌های کشور
• نقش برنامه‌ریزی در دستیابی به تعادل و توازن منطقه‌ای و عدالت سرزمینی
• نقش آمایش سرزمین در بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی

۴-آمار، اطلاعات و فناوری در برنامه‌ریزی توسعه ایران
• مؤلفه‌های طرح نوین‌سازی نظام آماری در کشور
• ویژگی‌های اقلام آماری موردنیاز برنامه‌ریزی توسعه‌ای در کشور
‌ زیرساخت‌های اطلاعات مکانی و نقش آن در برنامه‌ریزی توسعه‌ای
• برنامه‌ریزی توسعه‌ای و دقت، کفایت و اعتبار آماری
فناوری‌های نوین قابل کاربرد در حوزه برنامه‌ریزی توسعه

۵-امور فرابخشی و بخشی در برنامه‌ریزی توسعه ایران
• جایگاه و کارکرد برنامه‌ریزی در ایجاد تحول حوزه‌های فرابخشی و بخشی کشور
• معرفی طرح‌ها و ایده‌های نوین و کاربردی، اصلاحات ساختاری در حوزه‌های فرابخشی و بخشی
• آینده‌پژوهی در حوزه‌های فرابخشی و بخشی کشور
مدل برقراریِ سازگاری‌های درونی، بیرونی و بین‌بخشی در برنامه‌های توسعه
• تمرکز و عدم تمرکز در برنامه‌ریزی حوزه‌های فرابخشی و بخشی کشور
• بررسی نقش برنامه‌ریزی در بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی در حوزه‌های فرابخشی و بخشی کشور

۶-نقش مردم، بخش خصوصی و ذینفعان در تدوین و اجرای موفق برنامه‌های توسعه
• نقش و مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه
• نقش و مشارکت مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه
• نقش و مشارکت سایر ذینفعان در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه
• چگونگی ایجاد تغییر نگرش در همه ذینفعان برای همراهی با برنامه‌های توسعه

تقویم همایش:
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات ۳۱ تیر ۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

شرایط کلی
• خلاصه مقاله حاوی گزیده‌ای یک‌صفحه‌ای از کلیه بخش‌های مقاله اصلی باشد.
• مقاله با تعداد صفحات ۲۰ تا ۳۰ (با تعداد واژگان ۶۰۰۰ تا ۹۰۰۰) تهیه و ارسال گردد.
• مقاله علمی شامل عنوان، چکیده، مقدمه، روش‌شناسی، تشریح مسئله، نتیجه‌گیری و ارائه راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت برای ایران باشد.
• مقالات باید مستخرج از پژوهش، مطالعه تطبیقی و یا فراتحلیل باشد.
• مقالات آسیب‌شناسی باید حاوی اطلاعات مربوط به «حقایق آشکارشده» باشند.
• نگارش مقاله و ارائه پوستر در هریک از محورهای فراخوان امکان‌پذیر می‌باشد.
• ارائه‌دهنده؛ نام، میزان تحصیلات، سمت و رتبه علمی، شماره تماس و آدرس رایانامه خود را درج نماید.

• مقاله‌دهندگان برگزیده، علاوه بر تقدیر و دریافت جایزه، از حمایت برگزارکننده جهت چاپ مقاله در مجلات علمی-پژوهشی مرتبط، بهره‌مند خواهند شد.

 

پست الکترونیک: seminar@dfrc.ir
پایگاه اطلاع‌رسانی: https://www.DFRC.ir

منبع خبر: مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی