گزارش تصویری کارگاه علمی – آموزشی روش تدوین پایان نامه گروه اخلاق اسلامی

گزارش تصویری کارگاه علمی – آموزشی روش تدوین پایان نامه گروه اخلاق اسلامی

یکشنبه, ۲۲ مهر, ۱۳۹۷

کارگاه علمی – آموزشی روش تدوین پایان نامه گروه اخلاق اسلامی در تاریخ های  ۱۴ و ۲۱  مهر  ۱۳۹۷ به مدت ۸ ساعت با حضور و تدریس جناب آقای دکتر محمدجواد فلاح عضو هیات علمی و مدیر پژوهشی گروه اخلاق اسلامی دانشگاه معارف اسلامی و  با حضور ۱۸ نفر از دانشجویان ترم سوم مقطع کارشناسی ارشد گرایش اخلاق اسلامی برگزار گردید.

نظرسنجی های انجام شده در پایان کارگاه نشان از رضایت بسیار زیاد شرکت کنندگان در دوره را داشت.

در پایان کارگاه به شرکت کنندگان در دوره گواهی شرکت در کارگاه آموزشی داده شد.