فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسيري


عنوان نشريه: مطالعات تفسیری
رتبه: علمی - پژوهشی
نوع نشريه: فصلنامه
صاحب امتياز: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها – دانشگاه معارف اسلامی
مدير مسئول: دکتر ابراهيم كلانتري
سر دبير: دکتر سید رضا مؤدب
آدرس: قم - ابتدای بلوار امین - بلوار جمهوری اسلامی - بین کوچه 4 و 6 - دانشگاه معارف اسلامی
صندوق پستي:
6173-37155
وبگاه: www.maaref.ac.ir
ایمیل نشریه:
tafsir@maaref.ac.ir
تلفن و نمابر: 321101-025