فصلنامه علمی - پژوهشی تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي


عنوان نشريه: تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
رتبه: علمی - پژوهشی
نوع نشريه: فصلنامه
صاحب امتياز: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها – دانشگاه معارف اسلامی
مدير مسئول: دکتر ابراهيم كلانتري
سر دبير: دکتر فاطمه جان‌احمدی
آدرس: قم - ابتدای بلوار امین - بلوار جمهوری اسلامی - بین کوچه 4 و 6 - دانشگاه معارف اسلامی
صندوق پستي:
6173-37155
وبگاه: www.maaref.ac.ir
ایمیل نشریه:
tarikh@maaref.ac.ir
تلفن و نمابر: 321101-025   (روزهای فرد ساعت 9 الی 12)