فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - سال یازدهم شماره 39 زمستان 1393

صفحات آغازين

-

تبيين و سنجش فرايند تحقق علوم اسلامي از ديدگاه نقيب العطاس

سيد حميدرضا حسني - محمد درگاه‌زاده

بررسي تطبيقي اصول روش‌شناختي کلام اجتماعي و جامعه‌شناسي دين با تأکيد بر کارکردگرايي

روح‌الله شاکري زواردهي - مرضيه عبدلي مسينان

ميزان تطبيق تبيين‌هاي حِکمي فلاسفه با ديدگاه قرآن و روايات، درباره حدوث و قدم نفس

مرضيه رضوي - محمدمهدي گرجيان - اصغر هادوي

اعتبار ظن در اعتقادات

رضا برنجکار - مهدي نصرتيان اهور

تبيين حدوث عالم از ديدگاه علامه حلي

سيد جواد احمدي

ذاتي و عرضي دين و دين‌داري از نگاه علامه طباطبايي

محمدجواد هاشمي

رويکردي انتقادي به نظريه‌هاي انتخاب عقلاني و بازار ديني و نسبت اسلام با آنها

احمد کلاته ساداتي

مباني نظري و مفهوم انسان معنوي در انديشه ابن‌سينا و علامه طباطبايي

سيد رحمت‌اله موسوي مقدم - زينب بيرانوند

ارزیابی انگاره صدرالمتألهين درباره مسئله تعامل علّي با رويکرد ديني

علي عسگري يزدي - بيژن منصوري

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-


فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - سال یازدهم شماره 38 پائیز 1393


فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - سال یازدهم شماره 37 تابستان 1393

صفحات آغازين فصلنامه

-

تحليل و بررسي پلوراليسم ديني و گوهر و صدف دين

عبدالحسين خسروپناه - محمد کاشي‌زاده

نقش مذهب در پيشرفت جوامع؛ مقايسه مذاهب پروتستان، توکوگاوا و اسلام

سيد مهدي طاهري - محمد حقي - رقيه شمشيربند

بنيان‌شناسي دين‌گرايانه عدالت زباني (در تکاپوي ارائه مدلي مبتني بر نظام ارزشي اسلام)

سيد مهدي الواني - كوكب فائز - حسين خنيفر- علي‌اصغر پورعزت - غلامرضا جندقي

بررسي تطبيقي جانشين‌ناپذيري دين از منظر مالينوفسکي و شهيد مطهري

حسن عبدي - سيد هادي ساجدي

نقد آرا خاورشناسان درباره عصمت پيامبر (ص)

حسن رضايي هفتادر - علي برخورداري - فاطمه سروي

علم پيشين خداوند و نقش آن در خلق اعمال و سرنوشت بندگان در حکمت متعاليه

قباد محمدي شيخي - اردوان ارژنگ

علم الهي و اختيار انسان از ديدگاه بوئثيوس و پايك و نقد آن براساس فلسفة اسلامي

محمد رضايي

کاربرد اصل تشکيک در معاد جسماني از ديدگاه ملاصدرا

سلمان شريعتي - احمد عابدي

آموزه‌هاي خاص عهد عتيق در موضوع نبوت در مقايسه با قرآن

شيرين رجب‌زاده - بي‌بي‌سادات رضي بهابادي

تحليل و بررسي مفهوم کلامي آزادي در آيه «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ»

حسين حاجي‌پور - سيد محمدجواد حسيني فالحي

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-


فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - سال دهم شماره 36 بهار 1393

صفحات آغازين

-

تحليل و بررسي کارکردهاي معنابخشي مرگ

مهراب صادق‌نيا - حسن سرائي

بررسي و نقد مجازات مرتد در اسلام و ساير اديان

محمد ابراهيمي وركياني

بازنمايي علم غيب در نظام فلسفي مکتب متعاليه

محمدحسن نادم

چيستي و مباني کلامي «رکن رابع» در نظام اعتقادي فرقة شيخيه و ارزيابي نسبت آن با «نيابت خاصه» در فرهنگ شيعي

سعيد عليزاده

بررسي تناسب ميان آرا مفوضه و پيروان شيعي ابن‌عربي درباب خلقت

محمدعلي چلونگر - مجيد صادقاني

بررسي و نقد ديدگاه فخر رازي درباره خالق اعمال انسان با تأکيد بر تفسير مفاتيح الغيب

علي‌اکبر شايسته‌نژاد

مقايسه تطبيقي مراحل صعود و نزول عرفاني در انديشه افلوطين و سهروردي

سيد مهدي ساداتي‌نژاد

تحليل «سمع و بصر» حق تعالي از منظر ملاصدرا و امام خميني

بهادر مهرکي - علي‌محمد ساجدي

مبادي انسان‌شناختي معجزه از منظر حكمت متعاليه و مشاء

محمد عباس‌زاده جهرمي

تحليل رابطه مشتق اصولي و نفي امامت ظالمان

مصطفي عزيزي علويجه

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-