فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال سیزدهم - شماره 47 - زمستان1395

صفحات آغازين

-

الگوي صدور انقلاب اسلامي در جهت دست‌يابي به تمدن نوين اسلامي

حمزه صمدی میارکلائی - حسين صمدي مياركلائي

مبانی فقهی نظام جمهوری اسلامی؛ امنیت سیاسی نظام اسلامی از منظر فقه شیعه

محمداسماعیل نباتیان

تبیین سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران در قبال سوریه

سید محمد موسوی دهموردی - مجتبی غفوری - مصطفی ملکوتیان

امکان و امتناع نظریه مالکیت مشاع به عنوان مبنای نظام سیاسی اسلام

احسان کرمی چمه - احمد عابدی - سیامک باقری

خوانشِ فرهنگی میشل فوکو از انقلاب اسلامی

علی یعقوبی

بررسی و تحلیل جامعه‌شناختی نتایج سیاسی انقلاب اسلامی (1357)

محمدتقی سبزه‌ای

تحلیلی بر روابط راهبردی عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی علیه انقلاب اسلامی

مسعود اخوان کاظمی - گلناز نریمانی - سید شمس‌الدین صادقی

ریشه‌یابی فرهنگ شهادت‌طلبی رزمندگان اسلام در منظومۀ افکار امام خمینی(ره)

علی زیرکی حیدری - مصطفی الماسی

فرهنگ سیاسی متعالی و ارزش‌های متعالی انقلاب اسلامی

ابوالحسن بکتاش

تعاملات کارآمدی و مشروعیت نظام‌های سیاسی

محمد شفیعی‌فر - مصطفی قربانی

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-


فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال سیزدهم - شماره 46 - پائیز 1395

صفحات آغازين

-

انقلاب در قرآن

جاسب نيکفر - محمد باقري

نظام سلطه و چرايي برساختن ديگري منفور: رويکردي گفتماني

روح الأمين سعيدي

تراز اسلام ناب در ارزيابي اسلام التقاطي در ساحت ارزش سياسي

محمدجواد نوروزي - قاسم روانبخش

بررسي انديشه اصلاحي حاجي آقا مجتهد شيرازي نماينده دوره دوم تا چهارم مجلس شوراي ملي (1300 ـ 1288 ش)

شکرالله خاکرند - حميد حاجيان‌پور - رضا زارع

راهبردهاي معماري مساجد در تراز انقلاب اسلامي با توجه به بيانات مقام معظم رهبري و اهداف سند چشم‌انداز

مهديه محمدي جمال - مهدي حمزه‌نژاد

انقلاب اسلامي و صورت‌بندي گفتمان‌هاي قدرت در نظام بين‌الملل

سيد جلال دهقاني فيرزآبادي - عليرضا اسماعيلي مازگر

نارسايي نظريه‌هاي موجود و بايسته‌هاي نظريه‌پردازي براي رسانه طراز انقلاب اسلامي

رضا واعظي

تأثير ساختار سياسي جديد عراق بر نفوذ منطقه‌اي جمهوري اسلامي

محمدجواد هراتي - رضا سليماني - عبدالواحد عبادي

بررسي قلمرو دين و تبلور آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

مسعود راعي - علي زمانيان جهرمي

جايگاه هويت ملي در گفتمان مردم‌سالاري ديني

عباس مرادي - سيد مصطفي ابطحي

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-


فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال سیزدهم - شماره 45 - تابستان 1395

صفحات آغازين

-

بررسي مقايسه‌اي نقش ايدئولوژي در تحولات پساانقلابي ايران و مصر

عليرضا سميعي اصفهاني - سارا اكبري

بازنمايي سيره سياسي امام خميني(ره) در رسانه ملي: مطالعه مستند تلويزيوني «شاخص»

محمدقلي ميناوندچال - اردشير زابلي‌زاده - محمد کهنسال چايجان

گونه‌شناسي تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا عليه ايران در دوره رياست جمهوري اوباما

سيد يحيي علوي

عوامل هويتي تعارض در روابط جمهوري اسلامي ايران و ايالات‌ متحده آمريکا

علي اميدي - رهبر طالعي‌حور - محمدعلي بصيري

تحليل ناکامي دولت محمد مرسي در مصر از منظر مقام معظم رهبري

حسين مسعودنيا - نصيبه عبدي‌پور - پرويز جمشيدي‌مهر

نگاهي تطبيقي به مباني حقوق بشر در اسلام و غرب

احمد رهدار - محمد رهدار

عرصه‌هاي تقابل هوشمند انقلاب اسلامي با رژيم صهيونيستي

محمدرضا دهشيري - زهرا بهرامي

جهاد اسلامي در روابط بين‌الملل از منظر شيعه اماميه و عدم تناسب آن با خشونت‌گرايي و تروريسم

محمدحسين جمشيدي - کوثر طوسي - احمد سلطاني‌نژاد

تبيين تهديدات امنيتي توافقنامه مشارکت استراتژيک آمريکا ـ افغانستان بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران

شهروز ابراهيمي - سيد علي مجيدي‌نژاد

ايران‌هراسي در گفتگوهاي خبري سي ان ان مطالعه‌اي بر مبناي رويکرد تحليل گفتمان انتقادي ون دايک

سيد مهدي شريفي - نفيسه انصاري - مينا اسدالله‌زاده

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-


فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال سیزدهم - شماره 44 - بهار 1395

صفحات آغازين فصلنامه

-

پرونده هسته‌اي ايران و اقتصاد سياسي ديپلماسي رسانه‌اي هژمون

جواد حق‌گو

بررسي ميزان توجه به مؤلفه‌هاي هويت انقلابي در کتاب‌هاي درسي تاريخ دوره تحصيلي متوسطه (رشته‌هاي علوم پايه) از سال 1357 تا 1388

فرهاد پروانه - عيسي ابراهيم‌زاده - داريوش نظري

جريان شناسي سياسي و فرهنگي دو دهه قبل از انقلاب اسلامي: غلبه فرهنگ سياسي شيعه

فريبا شايگان - ميترا مسيگل

رويکردي نظري به نسبت احزاب و ثبات سياسي (با نگاهي به احزاب در جمهوري اسلامي ايران)

محمدجعفر جوادي ارجمند - حسين دلبر

بازتاب و الگوهاي صدور انقلاب اسلامي در کشورهاي منطقه غرب آسيا؛ مطالعه موردي کشور عراق

علي‌اکبر جعفري - مليحه نيکروش رستمي

چارچوبي مفهومي در فهم و تطبيق گسترش ورامرزي انقلاب‌ها

مجيد توسلي رکن‌آبادي - سيد عباس حسيني داوراني

منشأ مشروعيت حکومت ديني براساس انديشه توحيدي امام خميني(ره)

محمدرضا کريمي والا - قاسم برازنده سفيدان عتيق

تحرک‌پذيري سلفيت جهادي در آسياي غربي و امنيت عمومي جمهوري اسلامي ايران

حسين زحمتکش - هادي معصومي زارع

نقش اقتدار و مرجعيت علمي در امنيت و منافع ملي با نگاه به اصول و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي

فرهاد رهبر - حسن حسين‌زاده

شيعه‌هراسي و ايران‌هراسي: راهبرد آمريکا براي حفظ رژيم صهيونيستي

جليل دارا - محمود بابايي

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-