فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال سیزدهم - شماره 50 - پاییز 1396

صفحات آغازين فصلنامه

-

تبيين نظري رهبري امام خميني(ره)، از زاويه نقد نظرية رهبري کاريزماتيک

بهرام اخوان کاظمي

مؤلّفه‌هاي ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

محمد قرباني گلشن‌آباد - منوچهر محمدي

درآمدي بر روش‌شناسي فهم انديشه سياسي امام خميني(ره)

سميه قریب بلوک - سيد مرتضی هزاوه‌اي

مبارزه با حاکميت طاغوت در انديشه و رفتار سياسي امام خميني(ره)

محمدعلي ميرعلي

تأثير انقلاب اسلامي ايران بر حوثي‌هاي يمن

علي شيرخاني - هادي ترکي

تأثیر انقلاب اسلامی بر مناسبات عربستان با ایران در دهه نخست نظام جمهوری اسلامی (1368-1358)

محمد شورميج

فرايند و سازوکار پروژه نفوذ بر مبناي ديدگاه مقام معظم رهبري

محمد پورکاوه دهکردي - سياوش صلواتيان

راهبردهاي امت اسلامي براي مقابله با نظام سلطه از ديدگاه امام خميني(ره)

سيد اصغر جعفري

انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری و صورت‏بندی خرده‏گفتمان عدالت

حسین خانی

تبيين الگوي شبکه‌سازي در انقلاب‌هاي مخملي با تأکيد بر فتنه سال 1388 در ايران

مرتضي اشرافي

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-


فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال سیزدهم - شماره 49 - تابستان 1396

صفحات آغازين

-

چيستي انقلاب از منظر آيت‌الله خامنه‌اي (مدظلّه العالي)

امير سياهپوش - مصطفي ملکوتيان

تبيين مفهومي «انقلاب‌هاي بزرگ»؛ بازشناسي عناصر اصلي و ويژگي‌هاي بين‌المللي

مسعود اخوان کاظمي

آينده انقلاب اسلامي و قدرت نرم آموزش عالي

حسين رضاپور - محمد حسين فتاحيان

مقايسه تطبيقي سياست خارجي آمريکا در موضوع‌هاي ملي شدن صنعت نفت و انرژي هسته‌اي

محسن واثقي

تحليل و بررسي عملکرد نهضت آزادي در جنگ تحميلي و مواجهه با انقلاب اسلامي

حسين ارجيني - عيسي مولوي وردنجاني

رفتارشناسي آمريکا در قبال رژيم پهلوي و انقلاب اسلامي

يدالله سپهري

تأثير نظام بين‌الملل مدرن بر الگوي رفتاري بازيگران ديني(با تأکيد بر اسلام سياسي)

مجتبي عبدخدايي - زهرا بيات

نظارت بر قدرت و مهار آن در نظريه ولايت مطلقه فقيه با تأکيد بر انديشه سياسي امام خميني(ره)

رحمت عباس‌تبار - فرزاد حسيني

هژموني: انقلاب اسلامي و طنز با تمرکز بر گل آقا (نگاهي گفتماني به رابطه انقلاب اسلامي و طنز)

ذبيح الله فتحي فتح - محمدحسين نيکدار اصل

تبيين گفتماني از الگوي هويت ملي جريان اسلام‌گرايي (پيش و پس از انقلاب اسلامي)

محمدباقر خرمشاد - عليرضا کلانتر مهرجردي

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-


فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال سیزدهم - شماره 48 - بهار 1396

صفحات آغازين

-

واکاوي تهديدات امنيتي داعش بر محور مقاومت و تأثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران

محمدعلي بصيري - سيد علي مجيدي‌نژاد - سيد قائم موسوي

چالش‌هاي هويتي گفتمان اسلام سياسي در ايران معاصر

مهدي نادري - اسماعيل عارفي گوروان

روان‌شناسي استبداد رضاشاه

طهماسب عليپورياني - محسن عزيزي‌نيا

راهبرد نفوذ ايالات متحده آمريکا و تأثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران (با تأکيد بر ديدگاه مقام معظم رهبري)

رهبر طالعي حور - رستم بهرامي

نقش و جايگاه گروه‌هاي شيعه در ساختار سياسي عراق پس از فروپاشي (2015 ـ 2003)

فيروز نجفي - حسين مسعودنيا - سيد جواد امام‌جمعه‌زاده - حميد نساج

تجلي حاکميت الهي در اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

مرتضي الياسي

بازتاب انقلاب اسلامي، براساس نظريه نظام نوري شيخ اشراق

منوچهر محمدي - حسين خدادادي

تهديدات امنيتي گروه‌هاي افراطي پاکستان عليه انقلاب اسلامي

محمدرضا دهشيري - محمدرضا مشکي

مسئله حقوق بشر در انديشه مقام معظم رهبري

مسعود راعي - علي زمانيان جهرمي

تحليل نقش ساختار اجتماعي سوريه و خاورميانه در شکل‌گيري و گسترش جريان سلفي‌گري در سوريه با کاربست نظريه سازه‌انگاري

محسن نصر اصفهاني - حسين مسعودنيا - عباس حاتمي

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-