فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسيري - سال هفتم شماره 28 زمستان 1395

صفحات آغازين

-

روش‌هاي اختصاصي اهل‌بيت(ع) در تفسير مفردات قرآن

حسن اصغرپور - مجيد معارف - خليل پرويني

تبيين مصاديق «أهل البيت» در آيه تطهير و نقد ديدگاه آلوسي

ميثم دوست‌محمدي - رضا نوروزي

بررسی دعوت پیامبر اکرم ص بر اساس آیه 214 شعراء و 94 حجر

مجتبي محمدي انويق - ابوالفضل خوش‌منش

چيستي حقيقت ملکوت در قرآن کريم و تحليل ديدگاه مفسران

مهناز عباسي - فريده بهرامي

نقش شناخت جغرافيايي «بابِل» در تفسير آيه 102 بقره

سيده سميه خاتمي سبزواري - سيد محمد مرتضوي

تحليل تطبيقي رويکرد فريقين در مسئله رجعت بر اساس آيه 83 نمل

ابوذر رجبي

عقل‌گرايي در تفسير آيات از منظر سيد رضي و زمخشري

محسن قاسم‌پور - محمدحسن لواساني

بررسی تطبیقی آیات خلود در جهنم از منظر علامه طباطبایی و فخر رازی

کريم علي‌محمدي - عبدالمجيد علي‌محمدي

بررسی عمومی بودن زوجیت موجودات بر اساس آیات 3 رعد و 49 ذاریات

روح‌الله نجفي

تفسير تطبيقي آيه نور

اکبر محمودي

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-


فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسيري - سال هفتم شماره 27 پائیز 1395

صفحات آغازين فصلنامه

-

فلسفه عدّه طلاق از منظر مفسّران فریقین

محسن علی‌جانی - احمد قدسی

شاخصه‌های هم‌پوشانی همسران در پرتو آیه 187 بقره

اسماعیل ملکوتی‌خواه

بازخوانی آراء مفسران سده اخیر در آیات جهاد

محمد شيرين‌كار موحد - محسن اکبری

ارزیابی دیدگاه مفسران درباره معناشناسی «معیشت ضنک» در آیه 124 طه

سید محمد موسوی‌مقدم - فتح الله نجارزادگان - شیما محمودپور

بررسی و تحلیل آراء مفسران پیرامون آیه «ما فَرَّطْنا فِی الْكِتابِ مِنْ شَيْ‏ءٍ»

حمزه حاجی

ارتباط اسماء الهی با محتوای آیات در سوره آل‌عمران

سید عبدالرسول حسینی‌زاده - سید ابراهیم مرتضوی

واكاوي مفهوم «تعليم اسماء» در قرآن

محمد اسعدي

بررسی تطبیقی ویژگی‌های جنین در آیات قرآن و علم روز با تکیه بر نگرش مفسران متأخر

علی احمد ناصح - خدیجه اسفندیاری

بررسی تفسیری مراحل اماته و احیاء مبتنی بر آیه 11 سوره غافر

آرش رجبی - علی نصیری

بررسی دیدگاه‌های تفسیری ثعلبی، رازی، سیوطی، آلوسی و زحیلی در تفسیر آیه اکمال

هادی رزاقی

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-


فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسيري - سال هفتم شماره 26 تابستان 1395

صفحات آغازين

-

بررسي تطبيقي آيه ولايت در تفاسير فريقين

ابراهيم کلانتري / محمدرضا عبدالله‌پور

نقد و بررسي ادعاي دلالت آيه «يدبر الامر» بر پايان دين اسلام

محمدعلي فلاح علي‌آباد / عزالدين رضانژاد

چگونگي نقد آراء فخررازي در تفسير الميزان

امان‌اله ناصري کريموند / عباس مصلايي‌پور

بررسي برداشت‌هاي تفسيري علامه‌طباطبايي درباره آيات مربوط به لوح محفوظ

محمدعلي وطن‌دوست / سيد مرتضي حسيني شاهرودي

کارکرد تضمين افعال در تفسير آيات قرآن کريم (با تأکيد بر آراء ابن عاشور)

سيفعلي زاهدي‌فر / آمنه موسوي شجري

تفسير آيه کرامت و رفع تعارض‌نمايي آن با اوصاف نکوهيده انسان

صمد بهروز / محمد‌علي رضايي اصفهاني

معناشناسي محکم و متشابه در آيه هفتم سوره آل‌عمران

مجيد حيدري‌فر

ديدگاه تفسيري علامه طباطبايي پيرامون روابط بين‌الملل

مرضيه محصص / فتحيه فتاحي‌زاده

بررسي ديدگاه تفسيري علامه طباطبايي در تفسير آيه تبيان

علي نصيري / سيد مصطفي مناقب / سيد کريم خوب‌بين خوش‌نظر

بررسي سنت اجتماعي مداوله و اهداف آن در قرآن کريم (با تأکيد بر آيه 140 و141 آل عمران)

نيکو ديالمه

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-


فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسيري - سال هفتم شماره 25 بهار 1395