معرفی کتب

اخلاق اسلامي ، مباني و مفاهيم

اخلاق اسلامي ، مباني و مفاهيم ، چاپ اول ، پاييز 1389 ، 255 ص ، 2600 تومان ، قم دفتر نشر معارف اسلامي ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.
اين كتاب به عنوان متن درسي و متناسب با سرفصل هاي مصوب « اخلاق اسلامي ، مباني و مفاهيم » به قلم جمعي از كارشناسان محترم اين حوزه حجج اسلام آقايان مهدي عليزاده ، محمد عالم زاده نوري ، محمد رضا مظاهري سيف ، مهدي احمد پور ، علي مهدوي فريد و محمد رضا فلاج ، زير نظر آقاي مهدي عليزاده در پانزده فصل سامان يافته است.
از استادان ارجمند و دانشجويان عزيز تقاضا داريم ، پيشنهادها و انتقادهاي خويش را از ما دريغ نفرمائيد.

 
 

علم سلوک

اهدف اين كتاب ، معرفي اجمالي عرفان عملي در اسلام است ، و اين اثر به قلم محقق ارجمند حجت الاسلام علي فضلي تاليف گشته و شامل دو بخش و ده فصل است. سه فصل بخش اول در باره عرفان اسلامي ، علم سلوك و مسلك هاي سلوكي و هفت فصل بخش دوم با عناوين : توجه قلبي ، عناصر بنيادين توجه قلبي ، محيط توجه قلبي ، آيين توجه قلبي ، اخلاق توجه قلبي ، موانع توجه قلبي ، و منازل توجه قلبي سامان يافته است.

 

درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران

انقلاب اسلامي ايران تحولي بنيادين بر پايه تفکر شيعي در عر صه‌هاي مختلف فرهنگي، سياسي و اجتماعي است، از اين‌رو اين انقلاب را مي‌توان از جنبه‌هاي مختلف بررسي کرد. در برخي از بررسي‌ها، به تحليل سياسي، اقتصادي، فرهنگي و تاريخي اين انقلاب توجه شده و در بررسي‌هاي ديگر با نگاهي جريان‌شناسانه انقلاب اسلامي مورد تحليل قرار گرفته است.
اثر پيش‌رو کتابي درسي است با عنوان «درآمدي تحليلي برانقلاب اسلامي» که به قلم اساتيد ارجمند آقاي دکتر محمد‌رحيم عيوضي و آقاي محمدجواد هراتي نگارش يافته است. اين کتاب شيوه‌اي جديد براي تحليل انقلاب اسلامي است که در آن تلاش شده تا پیشینه تاریخی انقلاب اسلامی و مسائل بعد از آن در قالب چالش میان دو الگوی ترقی و تعالی مورد تحلیل قرار گیرد. علاوه بر بيان گفتمان دولت‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن، توجه به بحث آینده انقلاب اسلامی و چالش های فرا‌روی آن از مباحث جدیدي است که در اين کتاب مورد توجه قرار گرفته است.
گروه انقلاب اسلامي ضمن قدرداني از تلاش مؤلفان محترم، اميدوار است کتاب حاضر اثري سودمند براي اساتيد و دانشجويان باشد و فرهيختگان ارجمند با ارائه نقطه نظرات خود ما را در راستاي هدف توليد آثاري در جهت تبيين دقيق انقلاب اسلامي ياري رسانند.

 

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

با پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري حضرت امام خميني و مجاهدت‌هاي مردم و رأي بيش‌ از 98 درصدي مردم در فروردين 1358به جمهوري اسلامي، ساختار نظام مشخص شد. پس از تعيين ساختار تدوين قانون اساسي مهم‌ترين مسأله بعد از پيروزي انقلاب بود. که با انتخاب مجلس خبرگان قانون اساسي تدوين و با همه‌پرسي و تأييد رهبر کبير انقلاب به تصويب رسيد.
قانون اساسي دربردارنده اهداف، آرمان‌ها، اصول، ارزش‌ها هر کشوري است و نيز راهنماي ساختار سياسي ـ حقوقي و مهم‌ترين سند شناسايي هر نظام سياسي است. بنابراين براي شناخت ابعاد نظام جمهوري اسلامي ايران، فهم دقيق مباني و اصل‌هاي قانون اساسي بيش از همه براي دانشجويان ضروري است.
اثر پيش‌رو کتابي درسي است با عنوان «آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» که توسط محقق ارجمند آقاي دکتر محمدرضا مجيدي براي مقطع کارشناسي ارشد تدوين شده است. البته با توجه به حجم و محتوي اين کتاب، تدريس آن براي مقطع کارشناسي به شکل گزينشي و بويژه براي رشته‌هاي حقوق و علوم سياسي تناسب دارد.
اين کتاب پس از بيان سير تدوين قانون اساسي در ايران، به موضوعات حاکميت، توسعه و عدالت و حقوق ملت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، پرداخته است. در ادامه جايگاه ولايت فقيه، وظايف و حدود اختيارات بيان شده و در فصول بعد قواي سه گانه و نيز برخي از نهادهاي مهم مورد بررسي قرار گرفته است.
گروه انقلاب اسلامي ضمن قدرداني از تلاش مؤلف محترم، اميدوار است اساتيد و دانشجويان محترم با ارسال پيشنهادها و انتقادهاي خود ما را در ارتقا علمي آثار انتشار يافته ياري رسانند.
 

 

کلام جدید با رویکرد اسلامی

در صدد بيان تعريف جامعي از كلام جديد و مسائل آن مي باشد . اثر حاضر در يك پيش گفتار و هجده گفتار به بررسي مهم ترين مباحث در حوزه كلام جديد مي پردازد . كتاب ياد شده به منظور ارائه متن آموزشي براي فراگيران كلام جديد در مقطع كارشناسي ارشد در رشته هاي مرتبط با اين حوزه نگاشته شده است.

 

مبانی اندیشه اسلامی 1

در راستاي پرداختن به مباحث اعتقادي و پاسخ به شبهات عقيدتي از سوي آقايان ابوالفضل كياشمشكي ، رضا اكبري و سهراب صادق نيا تاليف شده است.
اين اثر در پنج فصل تنظيم گرديده است كه عبارتند از : فصل اول : انسان و ايمان ، فصل دوم : پيشينه و گستره خدا باوري ، فصل سوم : خدا شناسي اسلامي 1 ، فصل چهارم : خدا شناسي اسلامي 2 و فصل پنجم : معاد شناسي.
كتاب ياد شده با هدف آموزش كارآور مباني نظري اسلام و در راستاي تنوع بخشي به كتب درسي به جامعه دانشگاهي كشور ارائه مي شود.

 

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام

كتاب حاضر ، حاصل تلاش سركار خانم اسلامي فرد مي باشد كه به ترتيب ذيل سامان داده شده است:
فصل اول : مباحث مقدماتي ، فصل دوم : علل و عوامل شكل گيري فرهنگ و تمدن اسلامي ، فصل سوم : شكوفايي علوم در تمدن اسلامي ، فصل چهارم : نهاد هاي سياسي – اجتماعي تمدن اسلامي ، فصل پنجم : هنر در تمدن اسلامي ، فصل ششم : تاثير تمدن اسلامي بر تمدن غربي و پيدايش رنسانس ، فصل هفتم : علل بيروني و دورني ركود تمدن اسلامي.

 

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام (ویژه علوم پزشکی)

كتاب حاضر حاصل تلاش استاد ارحمند جناب آقاي شهاب الدين دميرچي مي باشد با تاكيد بر نقش ايرانيان مسلمان به بررسي وضعيت فرهنگي و تمدني دوره اي از تاريخ اسلام در حوزه علوم پزشكي پرداخته است . كتاب داراي هفت فصل است:
فصل اول : كليات ، فصل دوم : طب و بهداشت در اسلام ، فصل سوم : اخلاق و دانش پزشكي ، فصل چهارم : علوم گياهي ، فصل پنجم : اوضاع بيمارستان ها در تمدن اسلام ، فصل ششم : معرفي تعدادي از بيمارستان هاي مهم در تمدن اسلام و فصل هفتم : شرح احوال و آثار و خدمات بي نظير چند تن از پزشكان نامي جهان اسلام.

 

حديث پيمانه؛ پژوهشي درباره انقلاب اسلامي

انقلاب تحولي بنيادين در عرصه‌هاي مختلف فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه است و انقلاب‌هايي که چنين ويژگي‌هايي داشته باشد در ضمره انقلاب‌هاي بزرگ دنيا محسوب مي‌شوند. انقلاب اسلامي ايران با توجه به تحولات بنيادي در ابعاد مختلف جامعه و نيز ويژگي‌هاي ممتازي که نسبت به ساير انقلاب‌هاي بزرگ دنيا دارد از جنبه‌هاي مختلف قابل بررسي است، يكي از زمينه‏ های مورد توجه صاحب‏نظران در تحليل انقلاب اسلامي ايران، شناخت جريان‌ها و نيرو‏های اجتماعي و سياسي، اعم از نيرو‏های مذهبي، روشنفكران، سازمان‏ها، احزاب و گروه‏های مختلفي است كه در تحولات انقلاب شركت داشته‏اند، البته در بررسي جريان‌‌ها و نيرو‌هاي سياسي ـ اجتماعي بايد با نگاهي دقيق ميزان تأثير‌گذاري آن‌ها را در رخداد‌هاي قبل و بعد از پيروزي انقلاب مد نظر قرار داد تا تحريفي در اين زمينه اتفاق نيفتد.
کتاب "حديث پيمانه؛ پژوهشي درباره انقلاب اسلامي" که به قلم فاضل ارجمند حجت‌‏الاسلام و المسلمين دکتر حميد پارسانيا نگارش يافته است. اين پژوهش علاوه بر توجه به جريان‌هاي صدر اسلام و نيز اصول اعتقادي و حرکت سياسي تشيع، به‌تفصیل نيرو‏های اجتماعي و سياسي ايران را در دوره‌هاي مختلف تاريخ معاصر، صفويه، قاجاريه، پهلوي اول و دوم و نيز پس از پيروزي انقلاب اسلامي مورد بررسي قرار دا ده است و به تبيين هويت، ريشه‏های تاريخي، منابع قدرت و عوامل ظهور و افول آن پرداخته است.
اکنون ويراست دوم اين کتاب تقديم فرهيختگان مي‌شود، اميد است مطالعه آن، گامي مؤثر در جهت دستيابي دانش‏پژوهان و علاقه‏مندان به مباحث اجتماعي و سياسي باشد تا به شناختي دقيق از جريان‌ها، احزاب و گروه‌هاي قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران دست يابند.