منبع : مركز اجراي آزمون

عنوان تاریخ
اعلام تاریخ و زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ورودی کارشناسی ارشد 1397 دانشگاه معارف اسلامی 1397/04/11
اعلام تاریخ و زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان اولیه آزمون نیمه متمرکز دکتری 97 دوره روزانه و نوبت دوم (سازمان سنجش) 1397/04/01
اسامي قبول شدگان مرحله اول آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال 1397 دانشگاه معارف اسلامی (ورودی مهرماه 97) 1397/03/31
دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم و شرکت در ارزشیابی اساتید 1397/03/09
اعلام تاریخ و مدارک مصاحبه پذیرفته شدگان اولیه آزمون سراسری دکتری 1397 (سازمان سنجش آموزش کشور) 1397/03/03
برگزاری آزمون ورودی کارشناسی ارشد دانشگاه معارف اسلامی سال 1397 1397/02/22
توزیع کارت ورود به جلسه آزمون ورودی کارشناسی ارشد 1397 1397/02/18
آزمون زبان انگلیسی تخصصی سال 97 1397/01/30
آزمون ورودی دکتری سال 1397 تمدید شد. 1396/12/20
منابع آزمون دکتری 1397 1396/11/18
سوالات متداول آزمون دکتری 1397 1396/11/17
اطلاعيه پذيرش دانشجو در مقطع دکتری «مدرسی معارف اسلامی» سال‌ 1397 دانشگاه معارف اسلامی 1396/11/16
تغییر تاریخ برگزاری آزمون جامع دکتری 1396/11/15
ثبت نام آزمون انگلیسی تخصصی دکتری (اسفند 96) 1396/11/02
اسامي پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی اختصاصی دکتری دانشگاه معارف اسلامی سال 1396 1396/10/26
ثبت نام در آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال 1397 دانشگاه معارف اسلامی تمدید شد. 1396/10/21
تمدید شد: ثبت نام در آزمون پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد سال 1397 1396/10/11
اعلام تاریخ و زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان اولیه آزمون ورودی دکتری 1396 دانشگاه معارف اسلامی 1396/10/02
مواد و منابع پیشنهادی آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷ دانشگاه معارف اسلامی 1396/09/23
سوالات متداول درباره کارشناسی ارشد 97 1396/09/22
اطلاعيه پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد «مدرسی معارف اسلامی» سال 1397 1396/09/21
اسامی پذیرفته شدگان مرحلۀ اول آزمون ورودی دکتری 1396 دانشگاه معارف اسلامی 1396/09/17
برگزاری نشست آشنایی با منابع آزمون دکتری مبانی نظری 1396/09/13
مواد امتحانی، منابع و زمانبندی آزمون جامع دکتری دوره هشتم (ورودی بهمن94) 1396/09/08
تاریخ و زمانبندی مصاحبه تکمیل ظرفیت آزمون نیمه متمرکز دکتری 1396 1396/08/27
اعلام تاریخ و مدارک مصاحبه پذیرفته شدگان اولیه تکمیل ظرفیت آزمون نیمه متمرکز دکتری 96 1396/08/16
ثبت نام آزمون زبان انگلیسی دکتری 1396/07/19
برگزاری آزمون دکتری دانشگاه معارف اسلامی سال 1396 1396/06/27
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 1396 دانشگاه معارف اسلامی و راهنمای آزمون 1396/06/19
ثبت نام پذيرفته‌شدگان‌ نهايي آزمون‌ ورودي‌ دكتري «Ph.D» سال 1396 1396/06/10
کارنامه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد 96 1396/05/08
اسامي پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی کارشناسی ارشد «مدرسي معارف اسلامي» و «توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی» سال 1396 1396/05/08
اعلام تاریخ و زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان اولیه آزمون نیمه متمرکز دکتری 96 دوره نوبت دوم (سازمان سنجش) 1396/04/18
اعلام تاریخ و زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان اولیه آزمون ورودی کارشناسی ارشد 1396 دانشگاه معارف اسلامی 1396/04/17
اسامي قبول شدگان مرحله اول آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال 1396 دانشگاه معارف اسلامی 1396/04/12
اعلام تاریخ و زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان اولیه آزمون نیمه متمرکز دکتری 96 دوره روزانه (سازمان سنجش) 1396/04/11
تغییر تاریخ آزمون زبان انگلیسی و تمدید مهلت ثبت نام 1396/03/21
دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم و شرکت در ارزشیابی اساتید 1396/03/04
اعلام تاریخ و مدارک مصاحبه پذیرفته شدگان اولیه آزمون سراسری دکتری 96 (سازمان سنجش  آموزش کشور) 1396/03/03
برگزاری آزمون ورودی کارشناسی ارشد دانشگاه معارف اسلامی سال 1396 1396/02/27
زمان و مکان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد 1396 1396/02/14
اطلاعیه شهریه مقطع دکتری نوبت دوم دانشگاه معارف اسلامی سال تحصیلی 97-1396 1396/02/12
اطلاعیه برگزاری آزمون زبان انگلیسی تخصصی دکتری 1396/01/29
آزمون ورودی دکتری سال 96 تمدید شد. 1395/12/25
دریافت منابع آزمون دکتری 1396 1395/11/26
ثبت نام در آزمون ورودی دکتری 96 1395/11/25
اطلاعيه پذيرش دانشجو در مقطع دکتری «مدرسی معارف اسلامی» سال‌ 1396 1395/11/22
سؤالات متداول در خصوص آزمون و دوره دکتری سال ۱۳۹۶ دانشگاه معارف اسلامی 1395/11/22
اسامی پذیرفته شدگان آزمون دکتری 1395 1395/10/26
زمان ثبت آزمون کارشناسی ارشد 96 تمدید شد. 1395/10/21