منبع : مركز اجراي آزمون

عنوان تاریخ
اطلاعيه پذيرش دانشجو در مقطع دکتری «مدرسی معارف اسلامی» سال‌ 1395 دانشگاه معارف اسلامی 1395/05/15
تمدید مهلت ثبت نام آزمون ورودی دکتری سال 1395 1395/05/15
قابل توجه داوطلبان آزمون ورودی دکتری 1395 دانشگاه معارف اسلامی 1395/05/01
کارنامه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد 95 1395/04/24
جدول زمان بندی مصاحبه علمی / عمومی (برادران) 1395/04/23
جدول زمان بندی مصاحبه علمی / عمومی (خواهران) 1395/04/23
اعلام زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان اولیه آزمون ورودی کارشناسی ارشد 1395 1395/04/19
ثبت نام آزمون دکتری 95 آغاز شد 1395/04/15
اعلام اسامي پذیرفته شدگان اولیه آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد 1395 دانشگاه معارف اسلامی (ورودی مهرماه) 1395/04/14
پذیرفته شدگان اولیه آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد ۱۳۹۵ (برادران) 1395/04/14
پذیرفته شدگان اولیه آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد ۱۳۹۵ (برادران) 1395/04/14
پذیرفته شدگان اولیه آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد ۱۳۹۵ (برادران) 1395/04/14
پذیرش دانشجوی مقطع دکتری نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 (ورودی بهمن 95) 1395/03/29
برگزاری آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه معارف اسلامی سال 1395 1395/02/26
زمان برگزاری آزمون زبان دکتری 1395/01/28
ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد 95 (اتمام یافت) 1394/11/21
ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 95 تمدید شد. 1394/11/08
آزمون زبان انگلیسی تخصصی مقطع دکتری 1394/11/04
اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی دکتری 1394 1394/10/26
اعلام تاریخ و زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان اولیه آزمون ورودی دکتری 1394 1394/10/06