منبع : مركز اجراي آزمون

عنوان تاریخ
اعلام زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان اولیه آزمون ورودی کارشناسی ارشد 1395 1395/04/19
ثبت نام آزمون دکتری 95 آغاز شد 1395/04/15
اعلام اسامي پذیرفته شدگان اولیه آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد 1395 دانشگاه معارف اسلامی (ورودی مهرماه) 1395/04/14
پذیرفته شدگان اولیه آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد ۱۳۹۵ (برادران) 1395/04/14
پذیرفته شدگان اولیه آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد ۱۳۹۵ (برادران) 1395/04/14
پذیرفته شدگان اولیه آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد ۱۳۹۵ (برادران) 1395/04/14
پذیرش دانشجوی مقطع دکتری نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 (ورودی بهمن 95) 1395/03/29
برگزاری آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه معارف اسلامی سال 1395 1395/02/26
زمان برگزاری آزمون زبان دکتری 1395/01/28
ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد 95 (اتمام یافت) 1394/11/21
ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 95 تمدید شد. 1394/11/08
آزمون زبان انگلیسی تخصصی مقطع دکتری 1394/11/04
اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی دکتری 1394 1394/10/26
اعلام تاریخ و زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان اولیه آزمون ورودی دکتری 1394 1394/10/06
اطلاعيه پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد 95 1394/10/01
سوالات متداول در خصوص آزمون و دوره کارشناسی ارشد 1394/09/30
مواد و منابع پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد سال 1395 1394/09/30
مواد و منابع مصاحبه علمی آزمون دکتری سال 1394 1394/09/23
اسامی پذیرفته شدگان مرحلۀ اول آزمون ورودی دکتری 1394 1394/09/17
آزمون زبان دکتری آبان 94 1394/07/05