منبع : مركز اجراي آزمون

عنوان تاریخ
ثبت نام آزمون زبان انگلیسی تخصصی دکتری 1395/08/18
برگزاری آزمون دکتری دانشگاه معارف اسلامی سال 1395 1395/08/01
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 95 1395/07/27
راهنمای شرکت در آزمون ورودی دکتری 1395 1395/07/25
اسامي پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال 1395 1395/06/01
اطلاعيه پذيرش دانشجو در مقطع دکتری «مدرسی معارف اسلامی» سال‌ 1395 دانشگاه معارف اسلامی 1395/05/15
تمدید مهلت ثبت نام آزمون ورودی دکتری سال 1395 1395/05/15
قابل توجه داوطلبان آزمون ورودی دکتری 1395 دانشگاه معارف اسلامی 1395/05/01
جدول زمان بندی مصاحبه علمی / عمومی (برادران) 1395/04/23
جدول زمان بندی مصاحبه علمی / عمومی (خواهران) 1395/04/23
اعلام زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان اولیه آزمون ورودی کارشناسی ارشد 1395 1395/04/19
ثبت نام آزمون دکتری 95 آغاز شد 1395/04/15
اعلام اسامي پذیرفته شدگان اولیه آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد 1395 دانشگاه معارف اسلامی (ورودی مهرماه) 1395/04/14
پذیرفته شدگان اولیه آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد ۱۳۹۵ (برادران) 1395/04/14
پذیرفته شدگان اولیه آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد ۱۳۹۵ (برادران) 1395/04/14
پذیرفته شدگان اولیه آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد ۱۳۹۵ (برادران) 1395/04/14
پذیرش دانشجوی مقطع دکتری نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 (ورودی بهمن 95) 1395/03/29
برگزاری آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه معارف اسلامی سال 1395 1395/02/26
زمان برگزاری آزمون زبان دکتری 1395/01/28
ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد 95 (اتمام یافت) 1394/11/21
ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 95 تمدید شد. 1394/11/08
آزمون زبان انگلیسی تخصصی مقطع دکتری 1394/11/04
اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی دکتری 1394 1394/10/26
اعلام تاریخ و زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان اولیه آزمون ورودی دکتری 1394 1394/10/06
اطلاعيه پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد 95 1394/10/01
سوالات متداول در خصوص آزمون و دوره کارشناسی ارشد 1394/09/30
مواد و منابع پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد سال 1395 1394/09/30
مواد و منابع مصاحبه علمی آزمون دکتری سال 1394 1394/09/23
اسامی پذیرفته شدگان مرحلۀ اول آزمون ورودی دکتری 1394 1394/09/17
آزمون زبان دکتری آبان 94 1394/07/05
کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 94 و راهنمای شرکت در آزمون 1394/06/16
اسامي قبول شدگان نهایی آزمون کارشناسی ارشد (ورودی مهر 1394) 1394/06/09
مشاهده کارنامه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال 94 1394/06/02
مواد امتحانی، منابع و زمان آزمون جامع دکتری دانشجویان دوره ششم 1394/05/02
اعلام زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان اولیه آزمون ورودی کارشناسی ارشد 1394 1394/04/21
اعلام زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان اولیه آزمون ورودی کارشناسی ارشد 1394 1394/04/13
اعلام اسامی قبول شدگان اولیه آزمون کارشناسی ارشد 94 دانشگاه معارف اسلامی 1394/04/03
تمدید مهلت ثبت نام آزمون ورودی دکتری 1394 دانشگاه معارف اسلامی 1394/03/15
اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکتری «مدرسی معارف اسلامی» ‌1394 1394/02/24
مواد و منابع پیشنهادی آزمون دکتری 1394 دانشگاه معارف اسلامی 1394/02/23
سؤالات متداول آزمون دکتری دانشگاه معارف اسلامی 1394 1394/02/10
تمدید مهلت ثبت نام تا 25/فروردین/94 1394/01/17
اطلاعيه پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد 1394 1393/12/10
مواد و منابع پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد 1394 دانشگاه معارف اسلامی 1393/12/09
سوالات متداول در خصوص آزمون و دوره کارشناسی ارشد دانشگاه معارف اسلامی 1393/12/08
اطلاعیه برگزاری آزمون زبان انگلیسی دکتری خرداد 94 1393/12/08
اسامی پذیرفته ­شدگان نهایی آزمون ورودی دکتری 1393 1393/11/01
اعلام زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان اولیه آزمون ورودی دکتری 1393 1393/10/14
مواد و منابع مصاحبه علمی آزمون دکتری سال 1393 1393/09/29
آزمون زبان انگلیسی دکتری 9 بهمن 93 1393/09/19