منبع : مركز اجراي آزمون

عنوان تاریخ
سوالات متداول در خصوص آزمون و دوره کارشناسی ارشد دانشگاه معارف اسلامی 1393/12/08
اطلاعیه برگزاری آزمون زبان انگلیسی دکتری خرداد 94 1393/12/08
اسامی پذیرفته ­شدگان نهایی آزمون ورودی دکتری 1393 1393/11/01
اعلام زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان اولیه آزمون ورودی دکتری 1393 1393/10/14
مواد و منابع مصاحبه علمی آزمون دکتری سال 1393 1393/09/29
آزمون زبان انگلیسی دکتری 9 بهمن 93 1393/09/19
اطلاعیه پذیرفته شدگان مرحلۀ اول آزمون دکتری سال 1393 دانشگاه معارف اسلامی 1393/09/15
مواد امتحانی، منابع و زمان آزمون جامع دکتری 93 1393/07/10
اطلاعیه برگزاری آزمون زبان انگلیسی مقطع دکتری 1393/07/02
آزمون دکتری تخصصی مدرسی معارف اسلامی سال 1393 برگزار شد. 1393/06/23
توزیع کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 93 و راهنمای شرکت در آزمون 1393/06/18
اسامي قبول شدگان نهایی کارشناسی ارشد "مدرسي معارف اسلامي" و "توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی" (ورودی مهر 1393) 1393/06/09
اعلام زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان اولیه آزمون ورودی کارشناسی ارشد 1393 1393/04/21
مشاهده کارنامه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال 93 1393/04/17
اعلام اسامی قبول شدگان اولیه کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی- خرداد 1393 1393/04/11
متن منابع انگلیسی آزمون ارشد و دکتری 1393/03/13
زمان و مکان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد 1393 1393/03/05
تمدید مهلت ثبت نام آزمون دکتری تا تاریخ 1393/03/20 1393/03/03
آزمون زبان انگلیسی تخصصی در تاریخ پنج شنبه 5 تیرماه 1393 1393/02/27
اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکتری دانشگاه معارف اسلامی (ویژه برادران و خواهران) مقطع دکتری مدرسی معارف اسلامی- 1393 1393/02/23