منبع : مركز اجراي آزمون

عنوان تاریخ
اعلام زمان مصاحبه آزمون دکتری مدرسی معارف اسلامی (برگزار شده در دی‌ماه 1388) 1389/04/03
اعلام نتایج مرحله اول (کتبی) آزمون دكتري مدرسي معارف اسلامي گرایش اخلاق اسلامی برگزار شده در دی ماه 88 1389/02/02
اعلام نتایج مرحله اول (کتبی) آزمون دكتري مدرسي معارف اسلامي گرایش مبانی نظری اسلام برگزار شده در دی ماه 88 1389/02/02
اعلام نتایج مرحله اول (کتبی) آزمون دكتري مدرسي معارف اسلامي گرایش تاريخ و تمدن اسلامی برگزار شده در دی ماه 88 1389/02/02
اعلام نتایج مرحله اول (کتبی) آزمون دكتري مدرسي معارف اسلامي گرایش انقلاب اسلامی برگزار شده در دی ماه 88 1389/02/02
اعلام نتایج مرحله اول (کتبی) آزمون دكتري مدرسي معارف اسلامي گرایش قرآن و متون اسلامی برگزار شده در دی ماه 88 1389/02/02
برنامه زمانبندي مصاحبه حضوري قبول شدگان مرحله اول آزمون ورودي كارشناسي ارشد 1388/10/20
آزمون دکتري مدرسي معارف اسلامي برگزار گرديد. 1388/10/20
تمدید ثبت نام آزمون ورودی دوره دکتری مدرسی معارف اسلامی 1388/07/30
اعلام نتایج قبول شدگان مرحله اول آزمون ورودی کارشناسی ارشد ـ سال 88 1388/05/27
تاریخ اعلام نتایج آزمون ورودی کارشناسی ارشد - 88 1388/05/21