منبع : معاونت پژوهش

عنوان تاریخ
نشست مشترک دانشگاه معارف اسلامی و موسسه آینده روشن 1395/10/17
فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال سیزدهم - شماره ۴۴ - بهاری ۱۳۹۵ 1395/10/14
آخرین سیاهه نشریات نامعتبر 1395/10/04
فصلنامه علمی - پژوهشی تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي - سال هفتم - شماره ۲۳ - تابستان ۱۳۹۵ 1395/09/28
حضور دانشگاه معارف اسلامی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی 1395/09/23
فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - سال دوازدهم - شماره ۴۵ - تابستان ۱۳۹۵ 1395/09/16
انتشار فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسيري - شماره 27 1395/09/14
فراخوان مقاله "کنگره ملی قرآن و علوم انسانی" 1395/09/11
فراخوان مقاله 1395/09/11
انتشار فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسيري - شماره ۲۶ 1395/07/17
نشست دین‌شناسی با حضور پروفسور هافنر 1395/07/10
تمدید مهلت ارسال مقاله به همایش ملی «اخلاق علم و اخلاق حرفه‌ای در مکتب علامه طباطبایی (ره)» 1395/06/16
معرفی کتاب: اصول اخلاقي ـ تربيتي ارتباط گفتاري در قرآن و حديث 1395/06/11
معرفی کتاب: بررسي تطبيقي آرامش رواني در قرآن و روان‌شناسي 1395/06/11
معرفی کتاب: آشنايي با دانش اخلاق اسلامي 1395/06/11
معرفی کتاب: اخلاق در ورزش 1395/06/11
معرفی کتاب: مدل آرامش در اخلاق اسلامي و معنويت‌هاي جديد 1395/06/11
معرفی کتاب: عشق و دل‌بستگي از منظر عرفان، اخلاق و تربيت اسلامي 1395/06/11
معرفی جدیدترین کتاب های دانشگاه معارف اسلامی 1395/06/11
فراخوان سیزدهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت (عصر ظهور در ادیان ابراهیمی) 1395/06/10