منبع : معاونت پژوهش

عنوان تاریخ
انتشار فصلنامه علمي-پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال دوازدهم شماره 41 تابستان 1394 1394/06/30
معرفی کتاب درسی: سبک زندگی در آموزه های نهج البلاغه 1394/06/24
معرفی کتاب درسی: انسان در حکمت صدرایی 1394/06/21
انتشار فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - سال یازدهم شماره 40 فروردین 1394 1394/05/15
انتشار فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسيري شماره 21 بهار 1394 1394/04/22
معرفی کتاب درسی: اندیشه 2 1394/04/16
کارنمای آثار انتشار یافته دانشگاه معارف اسلامی 1394/04/08
انتشار فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال دوازدهم شماره 40 بهار 1394 1394/03/31
انتشار فصلنامه علمی - پژوهشي پژوهشنامه اخلاق - سال هشتم شماره 27 بهار 1394 1394/03/19
انتشار فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - شماره 39 1394/02/19
انتشار فصلنامه علمی - پژوهشی تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي شماره 18 1394/02/19
انتشار شماره 39 فصلنامه پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی در سایت 1394/01/31
انتشار فصلنامه علمی - پژوهشي پژوهشنامه اخلاق - شماره 26 در سایت 1394/01/30
معرفی کتاب کمک درسی: جلوه آفتاب 1394/01/16
معرفی کتاب های: درس نامه اخلاق اسلامی و انسان در آموزه های وحیانی 1393/12/24
انتشار فصلنامه علمی - پژوهشي پژوهشنامه اخلاق - شماره 25 در سایت 1393/12/21
انتشار فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسيري شماره 20 زمستان 1393 1393/12/17
انتشار شماره فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی شماره 38 پائیز 1393 1393/12/06
انتشار شماره فصلنامه علمی - پژوهشی تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي - شماره 17 - زمستان 1393 1393/12/06
انتشار شماره 24 فصلنامه علمي - پژوهشي پژوهشنامه اخلاق در سایت 1393/11/16
فهرست موضوعی مقالات فصلنامه مطالعات تفسیری 1393/10/23
متقاضیان ارتقاء مرتبه گروه معارف دانشگاه های فاقد هیئت ممیزه 1393/10/01
گزارش جلسه نقد کتاب درسی « تحلیلی از تاریخ تشیع و امامان (ع)» 1393/08/17
انتشار شماره 16 فصلنامه علمی - پژوهشی تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي 1393/08/17
انتشار شماره 37 فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی در سایت 1393/08/10
انتشار شماره 38 فصلنامه پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی در سایت 1393/08/08
جلسه نقد و ارزيابي کتاب درسي « تحلیلی از تاریخ تشیع و امامان(ع)» 1393/07/28
انتشار شماره 23 فصلنامه علمی - پژوهشي پژوهشنامه اخلاق 1393/07/23
انتشار شماره 18 فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسيري 1393/07/23
انتشار شماره 37 فصلنامه پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی در سایت 1393/07/07
معرفی کتاب کمک درسی: دستاوردهاي کلان انقلاب اسلامي در سطوح ملي، منطقه‌اي، جهاني و تاريخي 1393/07/01
معرفی کتاب درسی: امام خميني و بيداري اسلامي 1393/06/31
معرفی کتاب درسی: مختصر حقوق اساسي و آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1393/06/31
معرفی کتاب درسی: تفسیر موضوعی قرآن کریم دانش مدیریت در قرآن 1393/06/30
معرفی کتاب درسی: تفسیر موضوعی قرآن کریم با رویکرد اقتصادی 1393/06/30
انتشار شماره 17 فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسيري در سایت 1393/05/01
انتشار شماره 22 فصلنامه علمی - پژوهشي پژوهشنامه اخلاق 1393/04/10
انتشار شماره 36 فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی در سایت 1393/03/03
انتشار شماره 16 فصلنامه مطالعات تفسیری 1392/12/25
انتشار جدیدترین شماره فصلنامه های تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی و پژوهش نامه اخلاق در سایت 1392/12/08
چهارمین دوره نشست های علمی نقد و بررسی کتاب‌های درسی 1392/11/21
انتشار شماره 15 فصلنامه مطالعات تفسیری در سایت 1392/11/16
فهرست موضوعی مقالات فصلنامه مطالعات تفسیری 1392/11/16
انتشار شماره 35 فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي در سایت 1392/11/08
معرفی کتاب درسی: دانش خانواده و جمعيت 1392/11/03
معرفی کتاب درسی: فلسفه اخلاق با رویکرد تربیتی 1392/09/30
معرفی کتاب درسی: آیین زندگی (اخلاق کاربردی) ویژه رشته های علوم پزشکی 1392/09/30
فراخوان مقاله کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی 1392/09/03
معرفی کتاب درسی: تفسير موضوعي قرآن کريم؛ با رويکرد حقوقي 1392/08/13
معرفی کتاب درسی: کاوشي در معنويت‌هاي نوظهور؛ بررسي ده جريان فعال در ايران 1392/08/13