منبع : معاونت پژوهش

عنوان تاریخ
انتشار شماره 17 فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسيري در سایت 1393/05/01
انتشار شماره 22 فصلنامه علمی - پژوهشي پژوهشنامه اخلاق 1393/04/10
انتشار شماره 36 فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی در سایت 1393/03/03
انتشار شماره 16 فصلنامه مطالعات تفسیری 1392/12/25
انتشار جدیدترین شماره فصلنامه های تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی و پژوهش نامه اخلاق در سایت 1392/12/08
چهارمین دوره نشست های علمی نقد و بررسی کتاب‌های درسی 1392/11/21
انتشار شماره 15 فصلنامه مطالعات تفسیری در سایت 1392/11/16
فهرست موضوعی مقالات فصلنامه مطالعات تفسیری 1392/11/16
انتشار شماره 35 فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي در سایت 1392/11/08
معرفی کتاب درسی: دانش خانواده و جمعيت 1392/11/03
معرفی کتاب درسی: فلسفه اخلاق با رویکرد تربیتی 1392/09/30
معرفی کتاب درسی: آیین زندگی (اخلاق کاربردی) ویژه رشته های علوم پزشکی 1392/09/30
فراخوان مقاله کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی 1392/09/03
معرفی کتاب درسی: تفسير موضوعي قرآن کريم؛ با رويکرد حقوقي 1392/08/13
معرفی کتاب درسی: کاوشي در معنويت‌هاي نوظهور؛ بررسي ده جريان فعال در ايران 1392/08/13
معرفی کتاب درسی: انسان‌شناسي اسلامي 1392/08/13
معرفی جدیدترین کتاب های انتشار یافته توسط دانشگاه معارف اسلامی 1392/08/13
همایش دو روزه «بیداری اسلامی؛ افق‌های آینده و انتخابات92» در دانشگاه تهران برگزار شد. 1392/03/07
برگزاری همایش دو روزه «بیداری اسلامی؛ افق‌های آینده و انتخابات92» با حضور کاندیداهای مطرح ریاست جمهوری 1392/02/31
انتشار شماره های 17 و 18 فصلنامه پژوهش نامه اخلاق 1392/01/29