منبع : امور پایان نامه ها

عنوان تاریخ
جلسه دفاعیه پایان‌نامه جناب آقای حسین شایسته، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش مبانی نظری اسلام 1391/04/11
جلسه دفاعیه پایان‌نامه جناب آقای محمدحسین سراج صادقی، مقطع دکتری گرایش مبانی نظری اسلام 1391/03/31
جلسه دفاعیه پایان‌نامه جناب آقای حمید بیات، مقطع کارشناسی ارشد گرایش مبانی نظری اسلام 1391/03/17
جلسه دفاعیه پایان‌نامه جناب آقای اکبر منتشلو، مقطع کارشناسی ارشد گرایش مبانی نظری اسلام 1391/02/21
جلسه دفاعیه پایان‌نامه جناب آقای محمدرضا ملایی، مقطع کارشناسی ارشد گرایش مبانی نظری اسلام 1391/02/18
دفاعیه پایان نامه جناب آقای رحمت زمانی، مقطع کارشناسی ارشد گرایش تاریخ و تمدن اسلامی 1391/02/13
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای فرزاد جهان بین، مقطع دکتری گرایش انقلاب اسلامی 1391/01/28
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سجاد میرزایی، مقطع کارشناسی ارشد گرایش مبانی نظری اسلام 1391/01/26
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید مصطفی موسوی، مقطع کارشناسی ارشد گرایش اخلاق اسلامی 1391/01/24
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقاي محسن فداکار لنگرودی، مقطع کارشناسی ارشد گرایش انقلاب اسلامی 1391/01/24
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای احمد غلام پور درزی، مقطع کارشناسی ارشد گرایش مبانی نظری اسلام 1391/01/24
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای جواد دارینی، مقطع کارشناسی ارشد 1390/12/14
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حاجی حسن پور، مقطع کارشناسی ارشد 1390/12/14
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حسین جماعتی 1390/11/15
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد شاه سنایی 1390/10/21
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علی عزیزخانی 1390/09/29
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مصطفی سرداری، 1390/09/29
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد حسین مدبر 1390/09/22
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید محسن کاظمی 1390/09/22
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای حبیب الله حلیمی جلودار 1390/07/13
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای یاسر دانیالی،مقطع کارشناسی ارشد 1390/07/05
جلسه مشاوره سرکار خانم دکتر جان احمدی 1390/03/31
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد رضا رجب نژاد، مقطع دکتری 1389/12/10
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای غلامرضا کیانی نژاد 1389/12/10
قابل توجه دانشجویان محترم دکتری دوره دوم 1389/11/23
قابل توجه دانشجویان محترم دکتری دوره سوم 1389/11/23
قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد- دوره سوم 1389/11/23
قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد دوره دوم 1389/11/17
ارائه گزارش عملكرد پيشرفت تحصيلي 1389/11/11
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد محمد زاده لیاسی 1389/10/26
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد کاظم ملبوبی 1389/10/26
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد حسین استادآقا، مقطع کارشناسی ارشد گرایش انقلاب اسلامی 1389/10/11
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد حسین هنانیان 1389/09/11
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای فرهاد نعمتی 1389/08/18
اولین جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای محمد جواد هراتی 1389/08/10
قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد دوره دوم (دفاعیه پایان نامه) 1389/07/20