منبع : امور پایان نامه ها

عنوان تاریخ
جلسه دفاع رساله جناب آقای احمد بهرامی، مقطع دکتری، گرایش مبانی نظری اسلام 1395/09/05
برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم سیده زهرا امامی 1395/08/10
جلسه دفاع رساله جناب آقای سید حمید فقیهی، مقطع دکتری 1395/08/02
جلسه دفاع رساله جناب آقای اکبر محمودی، مقطع دکتری 1395/08/02
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم فاطمه ارسلانی، مقطع کارشناسی ارشد 1395/07/27
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمدجواد پاشایی، مقطع دکتری 1395/07/13
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم راضیه حاج صادقیان، مقطع کارشناسی ارشد 1395/07/11
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم فاطمه سالاری صدر، مقطع کارشناسی ارشد 1395/07/11
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم نرگس خاتون حاجیان، مقطع دکتری 1395/07/07
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علی اسماعیلی ایولی، مقطع دکتری 1395/07/05
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد حسین عبدالهی نیا، مقطع کارشناسی ارشد 1395/07/05
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای عبدالله غلامی، مقطع دکتری 1395/06/31
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم نیره قوی، مقطع دکتری 1395/06/31
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای عیسی مولوی وردنجانی، مقطع کارشناسی ارشد 1395/06/24
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید مهدی حسینی، مقطع دکتری 1395/06/23
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای منصور امامی، مقطع کارشناسی ارشد 1395/06/21
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم زهرا رضازاده، مقطع کارشناسی ارشد 1395/06/15
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای جواد اسحاقیان درچه، مقطع دکتری 1395/06/10
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم زهرا ربانی تبار، مقطع کارشناسی ارشد 1395/06/06
جلسه دفاعيه پايان نامه سرکار خانم آمنه حسین یزدی، مقطع کارشناسي ارشد 1395/04/30
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم زهرا صانعی، مقطع کارشناسی ارشد 1395/04/26
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای غلام حسین جعفری پیکانی، مقطع کارشناسی ارشد 1395/04/22
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم زهرا عواطفی آزاد، مقطع کارشناسی ارشد 1395/04/21
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم سمیه قلی پور لیاولی، مقطع کارشناسی ارشد 1395/04/21
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم حمیده گنجی، مقطع کارشناسی ارشد 1395/04/09
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم نگار مهرجو، مقطع کارشناسی ارشد 1395/03/25
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سعید مسعودی، مقطع کارشناسی ارشد 1395/03/18
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد طاهری، مقطع کارشناسی ارشد 1395/03/18
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد حسین بنایی، مقطع کارشناسی ارشد 1395/03/11
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم زینب رضایی، مقطع کارشناسی ارشد 1395/03/10
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای میثم سوری، مقطع کارشناسی ارشد 1395/03/04
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم شیما میان محله، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش مبانی نظری اسلام 1395/03/04
جلسه دفاع رساله جناب آقای سعید رسالتی، مقطع دکتری، گرایش مبانی نظری اسلام 1395/03/03
جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد اسلامی، مقطع دکتری 1395/02/27
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم هاجر عساکره، مقطع کارشناسی ارشد 1395/02/25
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مکی سندی، مقطع کارشناسی ارشد 1395/02/21
جلسه دفاع رساله جناب آقای محمدهادی منصوری، مقطع دکتری 1395/02/19
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای سیدروح الله موسوی زاده، مقطع دکتری 1395/02/14
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم لیلا پهلوان علی آقا، مقطع کارشناسی ارشد 1394/12/21
جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد جواد اصغری، مقطع دکتری 1394/12/19
جلسه دفاع رساله جناب آقای امیر نورانی مکرم دوست، مقطع دکتری 1394/12/19
جلسه دفاع رساله جناب آقای ابوالحسن بکتاش، مقطع دکتری 1394/12/18
جلسه دفاع رساله جناب آقای تورج امیری، مقطع دکتری 1394/12/18
جلسه دفاع رساله جناب آقای حسین اشرفی، مقطع دکتری 1394/12/18
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای یاسر هاشمی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/12/18
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای رضا عطایی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/12/15
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم زهرا رستمی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/12/12
جلسه دفاع رساله جناب آقای حمید ستوده، مقطع دکتری 1394/12/12
جلسه دفاع رساله سرکار خانم الهه وکیلی، مقطع دکتری 1394/12/12
جلسه دفاع رساله جناب آقای سید احمد هاشمی علی آبادی، مقطع دکتری 1394/12/06