منبع : آموزش ضمن خدمت

عنوان تاریخ
گزارش تصویری کارگاه علمی - آموزشی زوج درمانی 1397/02/24
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش تدریس 1397/02/17
گزارش تصویری کارگاه علمی - آموزشی موضوع یابی عنوان پایان نامه 1397/02/09
گزارش تصویری کارگاه علمی - آموزشی درمان زوجین 1397/02/07
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش اررشیابی تحصیلی 1397/02/04
گزارش تصویری کارگاه آموزشی موضوع¬یابی و موضوع¬گزینی 1397/02/04
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش تدریس 1397/01/28
گزارش تصویری کارگاه علمی - آموزشی مصاحبه تشخیصی 1397/01/25
گزارش تصویری کارگاه علمی - آموزشی طرح درمان 1396/12/23
گزارش تصویری دوره علمی – آموزشی مشاوره 1396/12/13
دوره علمی - آموزشی طرح درمان 1396/12/05
دوره علمی - آموزشی مصاحبه تشخیصی 1396/12/05
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش تحقیق 1396/12/03
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش تدریس 1396/11/26
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش نگارش تز دکتری 1396/11/26
دوره علمی - آموزشی مشاوره 1396/11/19
گزارش تصویری کارگاه علمی - آموزشی مشاوره 1396/11/19
کارگاه روش نگارش مقالات علمی 1396/11/15
کارگاه روش نگارش مقالات علمی 1396/11/15
کارگاه روش تدریس 1396/11/09
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش ارزشیابی تحصیلی 1396/11/09
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش ارزشیابی تحصیلی 1396/11/09
کارگاه روش نگارش مقالات علمی 1396/11/09
کارگاه: دوره علمی - آموزشی مشاوره 1396/10/28
کارگاه روش ارزشیابی تحصیلی 1396/10/21
کارگاه روش ارزشیابی تحصیلی 1396/10/21
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش تدوین پایان نامه 1396/10/02
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش تدوین پایان نامه 1396/09/28
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش نگارش تز دکتری 1396/09/24
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش تدریس 1396/09/21
کارگاه روش تدوین پایان نامه دانشجویان گرایش انقلاب اسلامی 1396/09/21
کارگاه روش نگارش رساله دکتری 1396/09/14
کارگاه روش تدوین پایان نام - دانشجویان گرایش منابع اسلامی 1396/09/14
کارگاه روش نگارش رساله دکتری- دانشجویان دکتری ویژه گرایش اخلاق اسلامی 1396/09/14
گزارش تصویری کارگاه علمی – آموزشی روش تدوین پایان نامه 1396/09/14
برگزاری اولین جلسه از سلسله نشست‌های «انتقال تجربیات استادان معارف اسلامی» 1396/09/10
کارگاه روش تدریس دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری برادران 1396/09/07
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش نگارش تز دکتری 1396/09/07
دوره علمی - آموزشی سبک فرزند پروری از دیدگاه اسلام 1396/08/25
کارگاه روش تدوین پایان نامه 1396/08/25
کارگاه روش تدوین پایان نامه 1396/08/23
کارگاه روش نگارش رساله دکتری 1396/08/22
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش تدریس 1396/08/20
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش نگارش پایان نامه 1396/08/09
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش نگارش پایان نامه 1396/07/30
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش ارزشیابی تحصیلی(طراحی سوالهای امتحانی) 1396/07/25
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش ارزشیابی تحصیلی(طراحی سوالهای امتحانی) 1396/07/22
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش نگارش تز دکتری 1396/07/19
کارگاه روش نگارش رساله دکتری 1396/07/16
کارگاه روش نگارش مقالات علمی - پژوهشی 1396/07/16