منبع :

عنوان تاریخ
چهارمین جشنواره ملی آثار دانشجویی در حوزه غدیر، امامت و ولایت 1394/06/15
طرح بخشودگی پنجاه درصدی جرائم بدهکاران به صندوق رفاه دانشجویان 1394/06/11
اسامي قبول شدگان نهایی آزمون کارشناسی ارشد (ورودی مهر 1394) 1394/06/09
جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد مهدی حاجیلویی محب، مقطع دکتری 1394/06/08
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم عاطفه قاضی زاهدی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/06/06
مشاهده کارنامه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال 94 1394/06/02
انتشار فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - سال یازدهم شماره 40 فروردین 1394 1394/05/15
مواد امتحانی، منابع و زمان آزمون جامع دکتری دانشجویان دوره ششم 1394/05/02
جلسه دفاع رساله جناب آقای نقی سنائی، مقطع دکتری 1394/04/30
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای روح الله جلالی اصل، مقطع کارشناسی ارشد 1394/04/30
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مهدی سبزی میل سفید، مقطع کارشناسی ارشد 1394/04/30
انتشار فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسيري شماره 21 بهار 1394 1394/04/22
اعلام زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان اولیه آزمون ورودی کارشناسی ارشد 1394 1394/04/21
معرفی کتاب درسی: اندیشه 2 1394/04/16
تقویم آموزشی سال تحصیلی 95-1394 دوره های کارشناسی ارشد و دکتری 1394/04/15
اعلام زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان اولیه آزمون ورودی کارشناسی ارشد 1394 1394/04/13
کارنمای آثار انتشار یافته دانشگاه معارف اسلامی 1394/04/08
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمدتقی سازندگی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/04/07
اعلام اسامی قبول شدگان اولیه آزمون کارشناسی ارشد 94 دانشگاه معارف اسلامی 1394/04/03
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم زینب یوسفی نصرآباد سفلی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/04/02
انتشار فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال دوازدهم شماره 40 بهار 1394 1394/03/31
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای عابدین رستمی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/03/27
دومین جشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریم 1394/03/25
طرح مطالعاتی تابستانه ویژه دانشجویان 1394/03/24
جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد علی حسین زاده، مقطع دکتری 1394/03/20
انتشار فصلنامه علمی - پژوهشي پژوهشنامه اخلاق - سال هشتم شماره 27 بهار 1394 1394/03/19
ارسال آثار به چهاردهمین دوره معرفی پایان نامه¬های برگزیده قرآنی دانشجویان کشور 1394/03/16
نشست علمی دانشجویی آشنایی با منابع اصلی مشاوره و روانشناسی 1394/03/16
تحویل آثار سی امین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان 1394/03/16
گزارش نشست «آشنایی با منابع اصلی روان شناسی و مشاوره» 1394/03/16
راهنمای ارسال مقاله به فصلنامه مطالعات معارف اسلامی 1394/03/16
تمدید مهلت ثبت نام آزمون ورودی دکتری 1394 دانشگاه معارف اسلامی 1394/03/15
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد عرب صالحی، مقطع کارشناسی ارشد، 1394/03/10
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم نرگس مسیبی ساری، مقطع کارشناسی ارشد 1394/03/10
گزارش گردهمایی خانوادگی اعضای شورای مدیریت انجمن های علمی دانشجویی 1394/03/03
گزارش اردوی یک روزه خمین و محلات 1394/03/03
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مرتضی غرسبان روزبهانی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/03/03
فراخوان ارسال مقاله دانشجویی به فصلنامه مطالعات معارف اسلامی 1394/03/02
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای احمد نقی ئی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/02/30
جلسه دفاع رساله جناب آقای کاوس روحی برندق، مقطع دکتری 1394/02/30
گزارش نشست «بررسی مبانی فکری داعش» 1394/02/28
گزارش نشست «ظرفیت های اخلاق اسلامی در اخلاق پزشکی» 1394/02/28
جشنواره آموزشی ازدواج دانشجویی 1394/02/28
برگزاری جلسه آزمون کارشناسی ارشد جمعه 25 اردیبهشت 1394/02/27
نشست «آشنایی با روش ارائه تفسیر کاربردی قرآن کریم» با حضور استاد بهرام پور 1394/02/27
اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکتری «مدرسی معارف اسلامی» ‌1394 1394/02/24
مواد و منابع پیشنهادی آزمون دکتری 1394 دانشگاه معارف اسلامی 1394/02/23
برگزاری مراسم تجلیل از اساتید پژوهشگر برتر 1394/02/22
درگذشت جناب آقای دکتر صادق آئینه وند 1394/02/22
نشست «نقد روش مواجهه حذفی با برخی منابع تاریخی» با حضور دکتر جباری 1394/02/21