منبع :

عنوان تاریخ
گزارش گردهمایی خانوادگی اعضای شورای مدیریت انجمن های علمی دانشجویی 1394/03/03
گزارش اردوی یک روزه خمین و محلات 1394/03/03
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مرتضی غرسبان روزبهانی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/03/03
فراخوان ارسال مقاله دانشجویی به فصلنامه مطالعات معارف اسلامی 1394/03/02
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای احمد نقی ئی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/02/30
جلسه دفاع رساله جناب آقای کاوس روحی برندق، مقطع دکتری 1394/02/30
گزارش نشست «بررسی مبانی فکری داعش» 1394/02/28
گزارش نشست «ظرفیت های اخلاق اسلامی در اخلاق پزشکی» 1394/02/28
جشنواره آموزشی ازدواج دانشجویی 1394/02/28
برگزاری جلسه آزمون کارشناسی ارشد جمعه 25 اردیبهشت 1394/02/27
نشست «آشنایی با روش ارائه تفسیر کاربردی قرآن کریم» با حضور استاد بهرام پور 1394/02/27
اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکتری «مدرسی معارف اسلامی» ‌1394 1394/02/24
مواد و منابع پیشنهادی آزمون دکتری 1394 دانشگاه معارف اسلامی 1394/02/23
برگزاری مراسم تجلیل از اساتید پژوهشگر برتر 1394/02/22
درگذشت جناب آقای دکتر صادق آئینه وند 1394/02/22
نشست «نقد روش مواجهه حذفی با برخی منابع تاریخی» با حضور دکتر جباری 1394/02/21
کارگاه "روش تدوین پایان نامه" 31/اردیبهشت و 1/ خرداد (ارشد برادران) 1394/02/21
انتشار فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - شماره 39 1394/02/19
انتشار فصلنامه علمی - پژوهشی تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي شماره 18 1394/02/19
نشست گفتگوی آزاد پیرامون «ظرفیت های اخلاق اسلامی در اخلاق پزشکی» 1394/02/17
جلسه دفاع رساله جناب آقای سید محمد موسوی، مقطع دکتری 1394/02/17
گرامیداشت هفته آموزش 1394/02/16
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سعید حلاجی مفرد، مقطع کارشناسی ارشد 1394/02/15
نتایج انتخابات شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی تاریخ و تمدن اسلامی 1394/02/14
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علی فرهادی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/02/14
سؤالات متداول آزمون دکتری دانشگاه معارف اسلامی 1394 1394/02/10
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای جواد بهتری، مقطع کارشناسی ارشد 1394/02/09
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمدرضا عبداله پور، مقطع کارشناسی ارشد 1394/02/07
نشست علمی بررسی مبانی فکری داعش با حضور دکتر فرمانیان 1394/02/06
انتخابات انجمن علمی دانشجویی تاریخ و تمدن اسلامی 1394/02/06
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد حسن زاده، مقطع کارشناسی ارشد 1394/02/02
جلسه دفاع رساله جناب آقای کاوس روحی برندق، مقطع دکتری 1394/02/02
ثبت نام عضویت درشورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی تاریخ و تمدن اسلامی 1394/01/31
انتشار شماره 39 فصلنامه پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی در سایت 1394/01/31
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای جواد انصاری، مقطع کارشناسی ارشد 1394/01/31
جلسه توجیهی انتخاب رشته آزمون ورودی دکتری 94 1394/01/31
ثبت نام اعتکاف (ویژه استادان و دانشجویان استان قم) 1394/01/31
انتشار فصلنامه علمی - پژوهشي پژوهشنامه اخلاق - شماره 26 در سایت 1394/01/30
(ظرفیت تکمیل) کارگاه روش تدریس 10 الی 12 اردیبهشت ویژه برادران 1394/01/30
(ظرفیت تکمیل) کارگاه روش تدریس 24 الی 26 اردیبهشت ویژه خوهران 1394/01/30
گزارش نشست آشنایی با فرایند پذیرش و صدور مجوز تدریس دروس معارف اسلامی 1394/01/30
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید مجتبی رفیعی اردکانی 1394/01/29
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم مریم امینی هرندی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/01/26
(ظرفیت تکمیل) کارگاه روش تدوین پایان نامه 3 و 4 اردیبهشت ویژه برادران 1394/01/25
(ظرفیت تکمیل) کارگاه روش تدوین پایان نامه 17 و 18 اردیبهشت ویژه خواهران 1394/01/25
انتخاب دبیر شورای انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه 1394/01/24
گزارش نخستین جلسه طرح کارورزی پاسخ به پرسش های دانشجویان در سال جدید 1394/01/24
گزارش نشست آشنایی با اوضاع سیاسی یمن 1394/01/24
نشست آشنایی بافرایند پذیرش، مصاحبه علمی و صدور مجوز تدریس دروس معارف اسلامی وتوصیه ها 1394/01/24
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد عبداللّهی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/01/23