منبع :

عنوان تاریخ
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم معصومه استودان، مقطع کارشناسی ارشد 1393/06/15
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید ابراهیم موسوی، مقطع کارشناسی ارشد 1393/06/11
اسامي قبول شدگان نهایی کارشناسی ارشد "مدرسي معارف اسلامي" و "توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی" (ورودی مهر 1393) 1393/06/09
تغییر زمان انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 1393/05/06
انتشار شماره 17 فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسيري در سایت 1393/05/01
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای سید محمود سامانی، مقطع دکتری 1393/04/31
اعلام نحوه استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور 1393/04/31
جلسه دفاعیه رساله سرکار خانم انسیه ماهینی، مقطع دکتری 1393/04/21
اعلام زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان اولیه آزمون ورودی کارشناسی ارشد 1393 1393/04/21
مشاهده کارنامه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال 93 1393/04/17
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از اساتید دانشگاهها 1393/04/15
اعلام اسامی قبول شدگان اولیه کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی- خرداد 1393 1393/04/11
انتشار شماره 22 فصلنامه علمی - پژوهشي پژوهشنامه اخلاق 1393/04/10
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای محمد اسحاق مسعودی، مقطع دکتری 1393/04/07
انتشار شماره 36 فصلنامه اندیشه نوین دینی در سایت 1393/04/07
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد زارع ارنانی، مقطع کارشناسی ارشد 1393/04/02
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای صمد بهروز، مقطع دکتری 1393/04/02
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای سعید علیزاده، مقطع دکتری 1393/04/02
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید محسن زهراپور مهر آبادی 1393/04/02
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای علی ملاکاظمی، مقطع دکتری 1393/03/30
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حسن کرم پور، مقطع کارشناسی ارشد 1393/03/27
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم مرضیه شیردل، مقطع کارشناسی ارشد 1393/03/27
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم مرضیه سلیمانی، مقطع کارشناسی ارشد 1393/03/22
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای نصیرالله کور حسنلو، مقطع کارشناسی ارشد 1393/03/22
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای ابوالفضل کارگر ابرقویی، مقطع کارشناسی ارشد 1393/03/21
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای داوود رنجبران، مقطع دکتری 1393/03/21
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علیرضا نوبری، مقطع کارشناسی ارشد 1393/03/21
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای مهرداد ویس کرمی، مقطع دکتری 1393/03/20
راهیابی سرکار خانم باجولوند به مرحله کشوری مسابقات قرآن کریم دانشجویان 1393/03/19
نخستین دوره سیر مطالعاتی تاریخ اسلام 1393/03/18
(ظرفیت تکمیل) شرکت در کارگاه روش تدریس مورخ 15 الی 17 مرداد 1393/03/18
(ظرفیت تکمیل) شرکت در کارگاه روش تدریس مورخ 18 الی 20 مرداد 1393/03/18
(ظرفیت تکمیل) شرکت در کارگاه روش تدریس مورخ 24 الی 26 مرداد 1393/03/18
متن منابع انگلیسی آزمون ارشد و دکتری 1393/03/13
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محسن حیدری، مقطع کارشناسی ارشد 1393/03/10
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای ابراهیم رستمی، مقطع دکتری 1393/03/10
زمان و مکان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد 1393 1393/03/05
انتشار شماره 36 فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی در سایت 1393/03/03
تمدید مهلت ثبت نام آزمون دکتری تا تاریخ 1393/03/20 1393/03/03
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای احمدرضا بهنیافر، مقطع دکتری 1393/02/31
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حبیب عفیفی، مقطع کارشناسی ارشد 1393/02/28
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای حبیب محمد نژاد چاوشی، مقطع دکتری 1393/02/27
آزمون زبان انگلیسی تخصصی در تاریخ پنج شنبه 5 تیرماه 1393 1393/02/27
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمدرضا رحیمی، مقطع کارشناسی ارشد 1393/02/24
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علی اصغر حدیدی، مقطع کارشناسی ارشد 1393/02/24
اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکتری دانشگاه معارف اسلامی (ویژه برادران و خواهران) مقطع دکتری مدرسی معارف اسلامی- 1393 1393/02/23
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مهدی رحیمی، مقطع کارشناسی ارشد 1393/02/20
مواد و منابع پیشنهادی آزمون ورودی دوره دکتری 1393 1393/02/03
(ظرفیت تکمیل ) متقاضیان شرکت در کارگاه روش تدریس مورخ 9 الی 11 مرداد 1393/02/01
(ظرفیت تکمیل) متقاضیان شرکت در کارگاه روش تدریس مورخ 12 الی 14 مرداد 1393/02/01