نرم افزار درسی دروس معارف اسلامی
15/06/1394

واحد تکنولوژی آموزشی دانشگاه معارف اسلامی به منظور بهبود فرآیند یاددهی-یادگیری و ارتقای سطح علمی اساتید گروه معارف اسلامی دانشگاه های سراسر کشور اقدام به تهیه نرم افزارهای اسلامی و آموزشی نموده است؛ که تازه ترین آنها «نرم افزار های درسی دروس معارف اسلامی» به شرح زیر می باشد .
علاقه مندان می توانند جهت تهیه این نرم افزارها هزینه آن را به حساب شماره 2172343501007 نزد بانک ملی شعبه شهداء قم به نام "درآمد های اختصاصی دانشگاه معارف اسلامی" واریز نمایند و اطلاعات مورد نظر شامل: نام و نام خانوادگی، تلفن ثابت و همراه ، نوع و کد رسانه و آدرس با کدپستی خود را خوانا در یک کاغذ A5 نوشته و همراه فیش بانگی به شماره 32920061-025 فاکس نمایند. لازم به ذکر است که هزینه های اعلام شده با هزینه پست پیشتاز می باشد .برای دریافت اطلاعات نرم افزار های دیگر می توان با شماره 32905130-025 تماس حاصل نموده و یا با آدرس زیر مکاتبه نمایند:
قم، ابتدای بلوارامین، بلوار جمهوری اسلامی، نبش کوچه 4، دانشگاه معارف اسلامی- واحد تکنولوژی آموزشی

کدپستی: 85975-37166
صندوق پستی: 6173-37155
فاکس: 32920061-025
سایت: www.maaref.ac.ir
ایمیل: Tech@maaref.ac.ir

 

نرم افزار درسی دروس معارف اسلامی

کد رسانه

نوع رسانه

نرم افزار درسی

تهیه کننده

محتوای نرم­افزار (برگرفته از کتب مؤلفین زیر)

تعداد CD

هزینه خرید به تومان

1/4

CD

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

دانشگاه معارف اسلامی

دکتر محمد نصیری

1

8000

2/4

CD

اندیشه اسلامی 1

دانشگاه معارف اسلامی

آیت ا... جعفر سبحانی و دکتر محمد محمد رضایی

1

8000

3/4

CD

اندیشه اسلامی 2

دانشگاه معارف اسلامی

دکتر علی غفار زاده و دکتر حسین عزیزی

1

8000

4/4

CD

درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی

دانشگاه معارف اسلامی

دکتر محمدرحیم عیوضی و دکتر محمدجواد هراتی

1

8000

 

تاریخ تحلیلی صدر اسلام شامل هفت فصل می باشد.
فصل اول تا ششم هرکدام دو درس و فصل هفتم شامل سه درس می باشد. هر درس شامل: فهرست فصل، مدخل، اهداف درس، ارزشیابی، مقدمه، مقالات و فهرست درس می باشد.
فهرست فصل شامل: تعداد دروس و عناوین آن ها می باشد.
مدخل شامل: آیات، ترجمه و قرائت آیات می باشد.
اهداف درس شامل: اهداف به صورت رفتاری و جزئی می باشد.
ارزشیابی شامل سؤالاتی در مورد ایجاد انگیزه نسبت به درس مورد نظر می باشد.
مقدمه شامل: تصاویر کتب تاریخی و تصاویری از فیلم های تاریخی و متن می باشد.
مقالات شامل: چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، منابع و مأخذ و نتیجه می باشد.
فهرست درس شامل: عناوین محتوا، منابع برای مطالعه بیشتر و پرسش-های پایانی می باشد که با کلیک روی هرکدام آنها، محتوا آورده می-شود.

اندیشه اسلامی1 شامل: شش بخش و هر بخش شامل چند فصل می باشد.
هر فصل شامل: فهرست بخش، مدخل، اهداف درس، ارزشیابی، انگیزه و فهرست فصل می باشد.
فهرست بخش شامل: نام فصول هر بخش می باشد.
مدخل شامل: متن آیات، ترجمه و قرائت آن می باشد.
اهداف درس شامل: هدف کلی و اهداف رفتاری درس می باشد.
انگیزه شامل متنی است که دلایل فراگرفتن متن را بیان می کند.
فهرست فصل شامل: عناوین محتوی علمی فصل، خلاصه، خودآزمایی، منابع، آیات و روایات و تصاویر علمی می باشد که با کلیک کردن بر هرکدام آنها، محتوای آن آورده می شود.

اندیشه اسلامی 2 شامل سه بخش می باشد. بخش اول شامل 10 درس، بخش دوم شامل 3 درس و بخش سوم شامل 2 درس می باشد.
هر درس شامل: فهرست بخش، مدخل، اهداف درس، ارزشیابی و فهرت درس می باشد.
فهرست بخش شامل تعداد درس های هر بخش با عناوین آن می باشد.
مدخل شامل: آیات، ترجمه و قرائت آیات می باشد.
اهداف درس شامل: هدف کلی و هدف های آموزشی درس می باشد.
ارزشیابی شامل: سؤالات دربارع محتوای درس ، سؤالاتی در مورد ایجاد انگیزه نسبت به درس و محتوای آن می باشد.
فهرست درس شامل: مقدمه، عناوین محتوای درس، پرسش های پایانی و منابع برای مطالعه بیشتر می باشد. با کلیک کردن روی هر عنوان محتوای مورد نظر آورده می شود.

درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران
شامل: 10 فصل و هر فصل شامل اهداف درس (کلی و جزئی) و فهرست فصل می باشد.
فهرست فصل شامل: عناوین هر فصل و زیر مجموعه عناوین آن می-باشد.
و محتوای هر عنوان با کلیک کردن بر روی آن آورده می شود. تصاویر و فیلم های مناسب هر بحث آورده شده است.
 

منبع خبر: واحد تکنولوژی آموزشی