حمایت از رساله های دکتری توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
26/02/1395

برای اطلاع از دستورالعمل حمایت از رساله های دکتری توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به سایت www.insf.org مراجعه نمائید.

منبع خبر: معاونت آموزشي - خدمات آموزشي

ثبت نام ها
مطالب مرتبط
دریافت اطلاعات
دستاورد ها
دفترچه دروس سرفصل ها