کارنامه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد 95
24/04/1395

 داوطلبان محترم آزمون کارشناسی ارشد 95 می توانند کارنامه خود را از طریق لینک زیر دریافت نمایید.

کلیک کنید.

منبع خبر: مركز اجراي آزمون

ثبت نام ها
مطالب مرتبط
دریافت اطلاعات
دستاورد ها
دفترچه دروس سرفصل ها