تمدید مهلت ثبت نام آزمون ورودی دکتری سال 1395
15/05/1395

بنابر مصوبه آموزش دانشگاه، مهلت ثبت نام آزمون ورودی دکتری سال 1395 دانشگاه معارف اسلامی تا تاریخ 1/شهریور/1395 تمدید شد. لازم به ذکر است این تاریخ، قطعی بوده و به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.

ثبت نام

منبع خبر: مركز اجراي آزمون

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط