معرفی کتاب: آشنايي با دانش اخلاق اسلامي
11/06/1395


آشنايي با دانش اخلاق اسلامي
درآمدی بر فلسفه علم اخلاق اسلامی
نويسنده: مهدي احمدپور
 

با توجه به اينکه مراکز حوزوي و دانشگاهي مرتبط با رشته اخلاق اسلامي از نبود متن منسجم و جامعي رنج برده و از طرفي دانشجويان کارشناسي‌ارشد رشته‌هاي اخلاق اسلامي به‌ويژه رشته مدرسي معارف اسلامي، گرايش اخلاق اسلامي و طلاب مركز تخصصي اخلاق حوزه علميه قم بدون آشنايي منسجم نسبت به پیشینه اخلاق اسلامی و عدم گذراندن دروس پیش‌نیازِ لازم در این زمینه این مقطع تحصیلی را سپري مي‌كنند، جهت رفع اين ضعف، دانشگاه معارف اسلامي با همکاری مرکز تخصصی اخلاق حوزه علمیه قم (دار الهدي) مصمم به تهيه و تدوين متنی با عنوان«دانش اخلاق اسلامي» گردید.
براین‌اساس متن اوليه این درس توسط محقق ارجمند حجت‌الاسلام والمسلمين مهدي احمدپور تهیه و پس از ارزیابی و ارائه پیشنهادها مقرر گردید این اثر از طرف دانشگاه معارف اسلامی و مرکز تخصصی اخلاق اسلامی به صورت مشترک منتشر شود. کتاب حاضر که دربردارنده ديدگاه‌هاي مطرح شده درباره علم اخلاق اسلامي است، ضمن تبيين رئوس ثمانيه علم اخلاق اسلامي، با گردآوري ديدگاه‌هاي مطرح شده در مورد دانش اخلاق اسلامی، آگاهی دانش‌پژوهان را در این عرصه ارتقا مي‌بخشد. اثر حاضر عهده‌دار دو واحد درسی است و دو واحد دیگر نیز در مرحله سامان‌دهی و اجراست.
 

منبع خبر: معاونت پژوهش

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط