معرفی کتاب: اخلاق در ورزش
11/06/1395

اخلاق در ورزش
اخلاق کاربردي ويژه رشته‌هاي تربيت بدني و علوم ورزشي
نويسنده: علي تاج‌بخشورود عرصه‌هاي مختلف ورزش به کشور ما زمينه ظهور و بروز مسائل اخلاقي را در ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي فراهم ساخته است؛ از اين‌رو پرداختن مسائل اخلاقي در ورزش متناسب با فرهنگ ملي و اسلامي حائز اهميت است و مي‌تواند راه را براي زمينه‌سازي تربيت اخلاقي و مواجهه اخلاق مدارانه بر اساس آموزه‌هاي ديني در عرصه ورزش فراهم سازد.
دانشجويان علوم ورزشي و تربيت بدني ازجمله اقشاري هستند که مي‌توانند براساس دانش‌هاي مورد نياز به اين امر مدد رسانده و مروج اخلاق باشند. کتاب حاضر که بر اساس مهم‌ترين نيازهاي اخلاقي دانشجويان رشته‌هاي تربيت بدني و علوم ورزشي و توجه به معارف اسلامي تدوين شده است، عهده‌دار چنين رسالتي است. نويسنده محترم کتاب ضمن توجه به عرصه‌هاي اخلاق فردي، اجتماعي و خانوادگي و نيز توجه به مقوله‌ اخلاق در ورزش، دانشجويان را با مهم‌ترين اصول و مسائل اخلاقي آشنا ساخته و با بيان مهم‌ترين فضائل و رذايل اخلاقي به راهکارهايي در ايجاد فضايل و برون رفت از رذايل اشاره کرده است؛ در بخش پاياني اين اثر نيز مهم‌ترين چالش‌هاي اخلاق ورزشي مثل تباني، دوپينگ و ... مورد تحليل و بررسي قرار گرفته‌است.
 

منبع خبر: معاونت پژوهش

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط