معرفی کتاب: مدل آرامش در اخلاق اسلامي و معنويت‌هاي جديد
11/06/1395

مدل آرامش در اخلاق اسلامي و معنويت‌هاي جديد
نويسنده: حسين باقري


انسان تشنه آرامش با تلاطم در جریان‌های موجود معنوی و عرفان‌های کاذب، علی‌رغم تلاش بی‌وقفه به ساحل آرامش نخواهد رسید. علت این کاستی رهاکردن دین و آموزه‌های وحیانی به عنوان اصیل‌ترین منبع آرامش‌بخش انسان است. مکتب حیات‌بخش اسلام، انسان را منور به نور فطرت دانسته و آرامش حقیقی را در پناه ذات الهی قابل تحصیل می‌داند. از این‌رو ضرورت طرح الگوی آرامش از منظر آیات و روایات، به‌عنوان یگانه راه ایمن در کسب این اصل حیاتی آشکار می‌شود.
نويسنده گرامی جناب آقای دکتر حسین باقری در اثر حاضر سعی کرده‌اند با روش مقایسه‌ای نخست بدیل‌ها و الگوهای مکاتب دیگر به‌ویژه معنویت‌های نوپدید را نقد و بررسی و در نهایت مدلی پیشنهادی از آرامش مبتنی بر آیات و روایات اسلامی ارائه کند. براین اساس ایشان مباحث را در هفت فصل با عناوین: 1. آرامش در روان‌شناسي و مفاهيم متقابل، 2. کليات معنويت‌هاي جديد، 3. آرامش در معنویت‌های جدید، 4. آرامش در اخلاق اسلامی، 5. عوامل ایجاد آرامش، 6 . موانع بقای آرامش، 7. مقايسه و ارائه مدل، بررسی و مدل پیشنهادی آرامش از منظر اخلاق اسلامی را همراه با راهکارهای حصول به آن ارائه کرده است.

منبع خبر: معاونت پژوهش

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط