برگزاری کلاس به کارگيري انواع نرم افزارهاي "مرکز تحقيقاتي کامپيوتري علوم اسلامي نور"
13/08/1388

کلاس به کارگيري انواع نرم افزارهاي "مرکز تحقيقاتي کامپيوتري علوم اسلامي نور" در روز سه شنبه 19/08/88 در ساعت 18/30 الي 20 براي دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد و در روز چهارشنبه 20/08/88 از ساعت 20 الي 21/30 براي دانشجويان دکتري در سالن کنفرانس دانشگاه معارف اسلامي برگزار مي گردد علاقمندان جهت ثبت نام، ليست موجود در کلاس خود را تکميل نمايند و يا به واحد تکنولوژي آموزشي دانشگاه معارف اسلامي مراجعه نمايند.
 

منبع خبر: واحد تکنولوژی آموزشی