فراخوان مقاله "کنگره ملی قرآن و علوم انسانی"
11/09/1395

کنگره ملی قرآن و علوم انسانی به همت مدرسه عالی قرآن و حدیث جامعه المصطفی(ص) العالمیه و با همکاری دانشگاه معارف اسلامی در اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد.
لذا از اساتید و دانشجویان دانشگاه معارف اسلامی دعوت می‌شود مقالات خود را در زمینه موضوعات ذیل از طریق پایگاه اینترنتی به دبیرخانه همایش ارسال فرمایند.محورهای فرخوان مقاله در کنگره :
1.مرجعیت علمی قرآن در حوزه علوم انسانی
الف: چیستی مرجعیت علمی قرآن در علوم انسانی
ب: جایگاه علوم انسانی در قرآن
ج: قرآن و پاسخگویی نیازهای انسان معاصر در حوزه علوم انسانی
د: راهکارهای قرآنی برای پاسخگویی به نیازهای علمی انسان
هـ: رابطه مرجعیت علمی قرآن با جهانی، جاودانگی و جامعیت قرآن
و: قلمرو قرآن در ابعاد زندگی و علوم دنیوی
ز: نقش قرآن در تحول و تطور علوم انسانی

2.قرآن و مبانی علوم انسانی
الف: مبانی جهان شناختی، انسان شناختی، معرفت شناختی و ...
ب: تفاوت های مبانی قرآنی علوم انسانی با مکاتب بشری
ج: نقد مبانی علوم انسانی غربی از منظر قرآن

3.قرآن و اهداف علوم انسانی
الف: رابطه اهداف قرآن با اهداف علوم انسانی
ب: تفاوت های اهداف علوم انسانی در قرآن و مکاتب بشری

4.نقش قرآن در جهت دهی به روشهای علوم انسانی
الف: پرداخت قرآن به روشهای مرسوم علوم انسانی
ب: نوآوری های قرآن در حوزه روشهای مطالعات علوم انسانی

5.روش شناسی مطالعات میان رشته ای قرآن و علوم
الف: مبانی روش برداشت علمی از قرآن
ب: قواعد و ضوابط برداشت علمی از قرآن
ج: شیوه‌های معتبر و غیرمعتبر در برداشت علمی از قرآن

6.نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه علوم انسانی
الف: مبانی نظریه پردازی علمی بر اساس قرآن
ب: شیوه های نظریه پردازی علمی بر اساس قرآن
ج: ضوابط نظریه پردازی علمی بر اساس قرآن
د: پیامدهای نظریه پردازی علمی بر اساس قرآن
هـ: نمونه های نظریه پردازی علمی بر اساس قرآن

7.اعجاز علمی قرآن در حوزه علوم انسانی
الف: پیشینه و سیر تطور اعجاز علمی در حوزه علوم انسانی
ب: ضوابط اعجاز علمی در حوزه علوم انسانی
ج: نمونه های اعجاز علمی در حوزه علوم انسانی

8.نقش قرآن در علوم انسانی تمدن اسلامی (در گذشته)
9.جریان شناسی مطالعات میان رشته ای قرآن و علوم انسانی
ـ همچون المعهد العالمی للفکر الاسلامی ـ فرهنگستان علوم اسلامی، روشنفکران معاصر ایران و کشورهای اسلامی دیگر و ....

10.رابطه قرآن و علوم انسانی از منظر دانشمندان معاصر
(همچون امام خمینی (ره) ـ مقام معظم رهبریدامت برکاته ـ شهید صدر ـ شهید مطهری ـ آیت الله مکارم ـ آیت الله جوادی آملی ـ آیت الله مصباح و ...)

11.رابطه قرآن و علوم انسانی از منظر مستشرقان
الف: رابطه قرآن و علوم انسانی در دائره المعارف قرآن لیدن
ب: رابطه قرآن و علوم اسناین در دائره المعارف اولیورلیمن

12.آسیب‌ها، چالش‌ها و شبهات رابطه قرآن و علوم انسانی
الف: افراط و تفریط ها در مطالعات میان رشته ای قرآن و علوم
ب: علم زدگی در تفسیرهای علمی قرآن در حوزه علوم انسانی
ج: بررسی شبهات بنیادین قرآن و علوم انسانی

13.احادیث اهل بیت (ع) و علوم انسانی (با توجه به محورهای فوق)
حوزه های علوم انسانی: در مقالات هر کدام از محورهای فوق می تواند با رویکرد تربیت، سیاست، اقتصاد، روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق، مدیریت و ... تدوین یابد.

اهداف کنگره :
1. تبیین محوریت و مرجعیت علمی قرآن در حوزه علوم با تقویت گروه قرآن و علوم و فعالیت های قرآنی المصطفی در عرصه بین المللی
2. ارتقاء و گسترش فرهنگ قرآنی و استخراج آموزه های رهگشا در عرصه علوم.
3. بکارگیری عالمانه آموزه ها و یافته های صائب تاکنون علوم در فهم بهتر و جامع تر آموزه های قرآنی.
4. تولید اندیشه و نظریه در عرصه علوم و گسترش حوزه میدانی مفاهیم هر یک از علوم مصطلح امروزی بویژه علوم انسانی رایج
5. بحث و بررسی هدفمند و با گستره بین المللی در سه حوزه جایگاه علوم در قرآن، روش شناسی مطالعات علمی در قران و مبانی علوم انسانی در قران.
6. حضور وسیع در شبکه مجازی و افزایش توان علمی – قرآنی در مواجهه با رقبا.
 

منبع خبر: معاونت پژوهش

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط