اصلاحیه: پذیرش دانشجوی دکتری (بدون آزمون ـ استعدادهای درخشان )
07/10/1395

پذیرش دانشجوی دکتری (بدون آزمون ـ استعدادهای درخشان )

بر اساس مصوبه کمیته استعدادهای درخشان، حداقل مقالات علمی پژوهشی متخذ از پایان نامه، 1 مقاله تعیین شد.
مهلت ثبت نام: شنبه 11 دیماه
تذکر مهم: به مدارک پس از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نمی‌شود.
زمان مصاحبه: مطابق جدول اعلام شده مرکز اجرای آزمون


جزئیات پذیرش

فرم تقاضاي ثبت نام

فرم مشخصات تفصیلی از فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری

اصلاحیه آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری

منبع خبر: مديريت امور دانشجويي و فرهنگي

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط