کسب مقام اول مسابقات تیر اندازی جام وحدت حوزه و دانشگاه
22/09/1395

کسب مقام اول مسابقات تیر اندازی جام وحدت حوزه و دانشگاه توسط سیدمحمود موسوی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه معارف اسلامی قممنبع خبر: مديريت امور دانشجويي و فرهنگي

مطالب مرتبط
دریافت اطلاعات
دستاورد ها
دفترچه دروس سرفصل ها