کسب مقام اول مسابقات تیر اندازی جام وحدت حوزه و دانشگاه
22/09/1395

کسب مقام اول مسابقات تیر اندازی جام وحدت حوزه و دانشگاه توسط سیدمحمود موسوی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه معارف اسلامی قممنبع خبر: مديريت امور دانشجويي و فرهنگي

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط