ثبت نام عتبات عالیات دانشگاهیان تمدید شد.
05/10/1395

شانزدهمين دوره عتبات دانشگاهیان

ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان تمامی دانشگاههای کشور +وام کمک هزینه سفر

تا تاریخ 5 دی ماه 1395 تمدید شد.
ر سایت لبیک:
www.labbayk.ir

منبع خبر: مديريت امور دانشجويي و فرهنگي

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط