گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش تدریس
29/09/1395

این کارگاه توسط معاونت آموزشی، واحد کارگاههای آموزشی در تاریخ های 25 الی 27 آذر و با حضور 22 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به مدت ۲۰ ساعت با حضور استاد ارجمند جناب آقای دکتر صادق ملکی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و عضو انجمن مدیریت آموزش ایران) در سالن امام رضا(ع) دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید.
مهمترین مباحث مطرح شده در کارگاه:
- ارکان تعلیم و تربیت
- مفاهیم رایج در امر تدریس
- الگوی عمومی تدریس
- اولین روز کلاس
- وظایف اجرایی مدرس
- مولفه های یک تدریس حرفه ای : برنامه ریزی، آمادگی، آموزش و مسئولیتهای حرفه¬ای
- ویژگی ها و صلاحیت های حرفه ای مدرسان
- یادگیری و اهداف و همچنین اصول و قوانین حاکم بر یادگیری
- روشهای تدریس: روش تدریس فعال، روش تدریس غیر فعال
- ارکان یاددهی - یادگیری
- مهارتهای مورد نیاز در یاددهی- یادگیری شامل ۱۶ مهارت.
- تدوین طرح درس روزانه
- تدوین طرح درس ترمی
- سطوح یادگیری در حیطه شناختی- حیطه عاطفی - حیطه روانی و حرکتی
- نحوه نوشتن هدفهای تدریس شامل هدف کلی و هدف جزئی و اهداف رفتاری
- ارزشیابی ورودی
- ارزشیابی تراکمی
- تعیین تکلیف
- طرح تدریس به صورت گروهی و عملی انجام شد به نحوی که حضار به ۵ گروه با توجه به گرایشهای تحصیلی تقسیم شدند و تکالیف داده شده را انجام دادند. (با نظارت استاد کارگاه)
انواع روشهای تدریس در چهار خانواده تحت عناوین زیر به شرکت کنندگان معرفی شد:
- تدریس پردازش اطلاعات
- تدریس فردی
- تدریس اجتماعی
- الگوی سیستم رفتاری
- روش تدریس کارائی تیم و روش تفکر استقرایی بصورت عملی با مشارکت شرکت کنندگان اجرا شد.
- روش های تدریس اعضای تیم، یادسپاری، پرسش گری به روش مدرس محور و پیش سازمان دهنده بصورت عملی هر کدام در یک جلسه برای شرکت کنندگان اجرا شد.
در بین تدریس استاد ، ۵ نفر از دانشجویان هر کدام به مدت ۲۰ دقیقه تدریس انجام دادند و سپس مورد نقد و بررسی بقیه حضار قرار گرفت.
در ادامه گزارش تصویری کارگاه را مشاهده نمایید.منبع خبر: آموزش ضمن خدمت

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط