آخرین سیاهه نشریات نامعتبر
04/10/1395

دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همواره سیاهه نشریات نامعتبر(Black List Journals)و نشریات جعلی(Fake & Hijacked Journals ) را از طریق وبگاه خود منتشر و در دسترس دانشگاه‌ها و موسسسات پژوهشی کشور قرار می‌دهد.
در آخرین سیاهه تعداد 260 نشریه نامعتبر و 11 نشریه جعلی معرفی شده است.
اساتید و دانشجویان می‌توانند با مراجعه به این وبگاه از این لیست مطلع شوند.
آدرس وبگاه : http://rppc.msrt.ir
نکته قابل توجه، ضرورت توجه به آخرین سیاهه منتشر شده این دفتر و لزوم ملاک قرار دادن آن برای شناسایی نشریات نامعتبر است. بنابراین با انتشار هر سیاهه جدید بر روی وب‌سایت این دفتر، سیاهه‌های قبلی از درجه اعتبار ساقط و سیاهه جدید به‌طور کامل جایگزین آن می‌شود.
 

منبع خبر: معاونت پژوهش

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط