جلسه دفاع رساله جناب آقای حمید رضا قربانی مبین، مقطع دکتری، گرایش مبانی نظری اسلام
08/10/1395

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای حمید رضا قربانی مبین، مقطع دکتری، گرایش مبانی نظری اسلام سه شنبه 07/10/1395 ساعت 20 در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع رساله جناب آقای حمید رضا قربانی مبین: تبیین روش شناسی تاریخ تفکر در عرصه امامت از دیدگاه مدرّسی و نقد آن.
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین دکتر خسروپناه.
اساتید مشاور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدتقی سبحانی و جناب آقای دکتر صفری فروشانی.
اساتید داور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر سلیمانی بهبهانی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر امامی نیا، حجت الاسلام و المسلمین دکتر جبرئیلی.
 

منبع خبر: امور پایان نامه ها

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط