جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم مژگان سبزی پور، مقطع کارشناسی ارشد
10/10/1395

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم مژگان سبزی پور، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی، شنبه 1395/10/11 ساعت 12:30 در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع پایان نامه سرکار خانم مژگان سبزی پور: آموزش در مکتب اهل بیت بر اساس کتاب کافی.
استاد راهنما: جناب آقای دکتر داداش نژاد.
استاد مشاور: جناب آقای دکتر حسینی زاده.
استاد داور: جناب آقای دکتر شانه چی.
 

منبع خبر: امور پایان نامه ها

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط