گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش نگارش مقالات علمی - پژوهشی
13/10/1395

کارگاه آموزشی "روش نگارش مقالات علمی – پژوهشی" به مدت 16 ساعت و در روزهای 13 و 20 آذر و نیز 4 و 11 دی با حضور جناب آقای دکتر فلاح، پژوهشگر و عضو هیات علمی دانشگاه معارف ا سلامی با حضور 19 نفر از دانشجویان دانشگاه معارف اسلامی در سالن امام رضا(ع) برگزار شد.
مهمترین مباحث مطرح شده در این کارگاه شامل:
1- مسئله شناسی مناسب
2-عنوان مقاله (ویژگی های عنوان مناسب)
3-چکیده (شاخصه های چکیده مناسب و شیوه چکیده نویسی)
4- کلید واژه ها (استاندارد سازی کلید واژه ها)
5-بدنه مقاله (چینش محتوای مقاله در راستای نوآوری)
- بیان و نقد ادله رقیب
- بیان و نقد ادله دیدگاه برگزیده
- ارائه دیدگاه
6- نتیجه (تفاوتهای نتیجه و چکیده و استاندارد آن)
7- منابع (شیوه آدرس دهی و منبع نویسی در پایان مقاله)
در ادامه گزارش تصویری کارگاه را مشاهده نمایید.
 

منبع خبر: آموزش ضمن خدمت

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط