فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال سیزدهم - شماره ۴۴ - بهاری ۱۳۹۵
14/10/1395

صفحات آغازين فصلنامه

-

پرونده هسته‌اي ايران و اقتصاد سياسي ديپلماسي رسانه‌اي هژمون

جواد حق‌گو

بررسي ميزان توجه به مؤلفه‌هاي هويت انقلابي در کتاب‌هاي درسي تاريخ دوره تحصيلي متوسطه (رشته‌هاي علوم پايه) از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۸

فرهاد پروانه - عيسي ابراهيم‌زاده - داريوش نظري

جريان شناسي سياسي و فرهنگي دو دهه قبل از انقلاب اسلامي: غلبه فرهنگ سياسي شيعه

فريبا شايگان - ميترا مسيگل

رويکردي نظري به نسبت احزاب و ثبات سياسي (با نگاهي به احزاب در جمهوري اسلامي ايران)

محمدجعفر جوادي ارجمند - حسين دلبر

بازتاب و الگوهاي صدور انقلاب اسلامي در کشورهاي منطقه غرب آسيا؛ مطالعه موردي کشور عراق

علي‌اکبر جعفري - مليحه نيکروش رستمي

چارچوبي مفهومي در فهم و تطبيق گسترش ورامرزي انقلاب‌ها

مجيد توسلي رکن‌آبادي - سيد عباس حسيني داوراني

منشأ مشروعيت حکومت ديني براساس انديشه توحيدي امام خميني(ره)

محمدرضا کريمي والا - قاسم برازنده سفيدان عتيق

تحرک‌پذيري سلفيت جهادي در آسياي غربي و امنيت عمومي جمهوري اسلامي ايران

حسين زحمتکش - هادي معصومي زارع

نقش اقتدار و مرجعيت علمي در امنيت و منافع ملي با نگاه به اصول و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي

فرهاد رهبر - حسن حسين‌زاده

شيعه‌هراسي و ايران‌هراسي: راهبرد آمريکا براي حفظ رژيم صهيونيستي

جليل دارا - محمود بابايي

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-

منبع خبر: معاونت پژوهش

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط