جلسه دفاع رساله جناب آقای مجتبی اسفندیاری، مقطع دکتری
21/10/1395

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای مجتبی اسفندیاری، مقطع دکتری، گرایش انقلاب اسلامی پنجشنبه 23/10/1395 ساعت 13 در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع رساله جناب آقای مجتبی اسفندیاری: مکانیزم تاثیرگذاری امام خمینی و مراجع در شکل گیری قیام پانزده خرداد (با تاکید بر اسناد ساواک).
استاد راهنما: جناب آقای دکتر یعقوب توکلی.
اساتید مشاور: جناب آقای دکتر عباسیان و حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین ارجینی.
اساتید داور: جناب آقای دکتر خدادادی، جناب آقای دکتر ملکوتیان، جناب آقای دکتر ستوده.
 

منبع خبر: امور پایان نامه ها

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط