معرفی کتاب: تفسیر موضوعی قرآن کریم براساس تفسیر المیزان
16/11/1395

تفسیر موضوعی قرآن کریم براساس تفسیر المیزان
حجت الاسلام مصطفی کریمی

تفسير الميزان از جامع ترین و مفصل ترین تفاسیری است که به دلیل به کارگیری دقیق و عمیق روش تفسیر قرآن به قرآن و نیز رعایت انصاف علمی، در کانون توجه عالمان شیعه و سنی و اندیشمندان سایر ادیان قرار گرفته است و از معتبرترین منابع فهم و تحقیق در قرآن شناخته می شود.از این رو معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی که وظیفه خطیر تدوین متون درسی معارف اسلامی در سراسر کشور را برعهده دارد، با هدف ارتقای محتوای آموزشی کتب و آشنایی نسل جوان و فرهیخته دانشگاهی با منابع ممتقن و اصیل تفسیری، کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم (بر اساس تفسیر المیزان) را تقدیم جامعه دانشگاهی می نماید.
اثر مذکور حاصل زحمات حجت الاسلام و المسلمین "مصطفی کریمی" عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی است. نگارنده در این کتاب تلاش نموده است دیدگاه های مؤلفِ تفسیر المیزان را بر اساس سرفصل مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و به قلمی روان و مناسب مخاطبان دانشجویی در شش فصل و چهارده درس ارائه نماید:

فصل اول با عنوان «ما و قرآن» شامل دو مسئله شناخت قرآن و هدايت به قرآن مي‌شود. فصل دوم با عنوان «ما و خدا» دو مسئله «باور به خدا» و «صفات خدا» را بررسي کرده است. فصل سوم با عنوان «سعادت انسان» طي دو درس، از «سعادت به عنوان هدف آفرينش انسان» و «عوامل سعات آفرين» سخن مي‌گويد. فصل چهارم که «نيايش و نماز اوج بندگي» نام دارد، در درس اول «نيايش و نماز» و در درس دوم «تفسير سوره حمد» و در درس سوم، «تفسير سوره توحيد» و «تفسير سوره قدر» را بيان مي‌کند. فصل پنجم زندگي سعادت‌مندانه انسان را با بررسي وظيفه انسان‌ها نسبت به جامعه، پدر، مادر و همسر را بررسي کرده است. فصل ششم با عنوان «زندگي انسان پس از دنيا، «مرگ»، «حيات برزخي انسان»، «قيامت» و «حيات اخروي انسان» را بررسي مي‌کند.

منبع خبر: معاونت پژوهش

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط