برگزاری کارگاه آموزشی راهبری فرهنگی (ویژه کارکنان دانشگاه)
04/12/1395

قابل توجه کلیه کارشناسان محترم

در راستای ارتقای علمی و افزایش توانمندی های کارکنان دانشگاه از طریق برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت، کارگاه آموزشی راهبری فرهنگی روز شنبه مورخ 07/12/1395 برگزار خواهد گردید.
لازم به ذکر است حضور کلیه کارشناسان بخش های مختلف دانشگاه در این کارگاه الزامی است. انجام تبدیل وضعیت و ترفیع شغلی کارمندان منوط به گذرندان دوره های مصوب مذکور می باشد.
دوره دوم این کارگاه آموزشی اوایل سال 1396 برگزار خواهد گردید.
مکان: سالن امام رضا (ع)
زمان: 8:30 الی 14:30

منبع خبر: معاونت اداری، مالی و پشتیبانی

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط